Penyimpangan-penyimpangan Ajaran Ahmadiyah

Rasulullah Saw. bersabda : Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul dajjal pembohong, jumlahnya mendekati 30 orang, semua mereka mengaku sebagai Rasul-rasul Allah (Hadits Riwayat Turmuzi No.2218 Bab Fitan).

Hadits di atas menjelaskan bahwa akan terjadi fitnah di akhir zaman di dalam tubuh Islam untuk merobek-robek keutuhan agama ini, yaitu munculnya para pendusta yang mengaku diri menjadi Nabi dan Rasul, sementara Rasul dan Nabi tidak lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. berdasarkan keterangan Al-quran surat al-Ahzab ayat 40: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan demikian pula keterangan hadits-hadits sahih.

Jumlah Nabi-nabi palsu tersebut tidak tanggung-tanggung hampir 30 orang, dimulai pada masa hidup Rasulullah Saw., sampai wafat beliau tetap ada saja orang-orang berambisi jadi Nabi dan Rasul, anehnya ada saja pendukung dan pengikutnya, meskipun keterangan tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi dan Rasul sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak heran bila terjadi semua itu, karena setiap ada orang yang berani mengatakan guru pasti ada muridnya, berkata pepatah Arab: “Likulli Saqith Lahu Laqith”. Setiap yang jatuh pasti ada yang mengutip. Menurut catatan sejarah, semasa hidup Rasulullah Saw. sudah ada yang berani mengaku jadi Nabi yaitu Musailamah al Kazzab dan keturunan Bani Hanifah di Yamamah, pada tahun ke 10 H. Beliau berkirim surat kepada Nabi Muhammad meminta agar bumi ini dibagi dua. Sebagian untuk Nabi Muhammad sebagian untuk Musailamah Al Kazzab (pembohong) itu, tidak cukup sampai di situ dia mengaku telah mendapat wahyu dari Allah Swt., dengan meniru-niru gaya susunan Alquran seperti “Alfil, Malfil, Wama adrakamal bil, Alfil lahu zanbun watsil, khurthum thowil, inna zalika min khalqi rabbinal qalil”.

(Artinya: gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah itu ialah binatang yang memiliki ekor yang tebal dan belalai yang panjang, yang demikian itu termasuk ciptaan Tuhan yang langka). Dan masih banyak lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Musailamah Al Kazzab. Akhirnya Nabi palsu ini tidak lama bertahan di muka bumi ini pada tahun 11 H tewas di bunuh oleh Khalid bin Walid pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddik. Lalu muncul pula Aswad al Insi dari Yaman mengaku jadi Nabi, dengan keahliannya sebagai penyair dan seorang dukun, akhirnya Nabi pembohong ini pun mati sehari sebelum wafatnya Rasulullah Saw. Berikutnya muncul pula, Mukhtar bin Abi Ubeid mengaku telah dapat wahyu dari Allah Swt., beliau dari keturunan Bani Saqif, lain halnya dengan Thalhah bin Khuwailid Al Asadi punya keahlian perang mengaku telah bertemu dengan Jibril dan mendapat wahyu dari Allah, akirnya Thalhah diperangi oleh Abu Bakar Sidiq, semua pasukannya terbunuh dan dia melarikan diri ke Syam, dan pada akhir hayatnya masuk Islam kembali bertobat kepada Allah Swt. Pasa masa yang sama muncul pula seorang wanita mengaku jadi Nabi yaitu Sajah binti Haris Suwaid. Beliau ahli bahasa Arab dan saingan berat Musailamah al Kazzab, ketika dia disuruh nikah dengan Musailamah al Kazzab nabi yang palsu itu menolaknya akhirnya dia bertobat dan masuk Islam.

Dalam waktu yang tidak lama, muncul pula Abdul Hasan Ahmad bin Yahya dari golongan Mu’tazilah, mengaku nabi dan mati tahun 303 H. Dan pada tahun itu juga lahir pula nabi palsu yang bernama Al Mutanabbi dari Kufah Bagdhad. Akhirnya dia mati tahun 354 H. Berikutnya datang pula Abul A’la al Ma’ari dari Syam. Beliau menentang mukjizat Alquran dan membuat Alquran tandingan. Beliau mati tahun 1061 M., tidak sempat bertobat. Terakhir sekali adalah Mirza Ghulam Ahmad lahir 1840 M. mati tahun 1908 M, karena penyakit kolera setelah dido’akan supaya dikutuk oleh Allah Swt. Nabi palsu terakhir ini berasal dari Qadian (nama desa di Punjab India), tidak punya keahlian apa-apa karena dia mengidap penyakit Melancholy (sejenis gila). Beliau mengaku nabi dan mendapat wahyu dari tuhan. Lebih 10.000 ayat yang diterimanya dari Allah menurut nabi gila itu. Ajaran Ahmadiyah ini masuk ke Indonesia mulai pada tahun 1924, dibawa oleh Mirza wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad dari Lahore, berpusat di Yogyakarta ketika itu. Hingga sekarang ajaran ini masih eksis di negeri mayoritas muslim ini.

Nampaknya tarik ulur untuk membumi hanguskan ajaran sesat ini begitu kuat, kuat dugaan bahwa kepentingan Israel dan pihak asing untuk mempertahankan ajaran ini tidak dapat dinafikan. Padahal sangat jelas prinsip ajaran Ahmadiyah adalah kafir dan bertentangan dengan ajaran Islam, dan perlu digaris bawahi ini bukan khiafiah tetapi penyimpangan yang wajib diamputasi seperti apa yang dikatakan oleh Pengurus MUI pusat. Di antara penyimpangan-penyimpangan akidah yang dijadikan pegangan oleh Ahmadiyah adalah :

1. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah almasih yang ditunggu kedatangannya menjelang hari kiamat.
2. Meyakini Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman bahkan nabi tetap diutus bila diperlukan, dan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi yang utama dari sekalian nabinabi.
3. Meyakini bahwa Allah Swt., berpuasa, sholat, tidur, jaga, menulis, bisa benar bisa salah, dan melakukan setubuh dengan perempuan.
4. Meyakini bahwa Jibril menurunkan wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan juga ilham, statusnya sama dengan Alquran.
5. Meyakini bahwa tiada yang dikatakan Alquran kecuali yang dibawa oleh Almasih yang ditunggu-tunggu kedatangannya tidak hadits kecuali yang disampaikan oleh Mirza, tidak ada Nabi melainkan di bawah kepemimpinan Mirza.
6. Meyakini bahwa kitab mereka diturunkan oleh Allah namanya Alkitabul Mubin, selain Alquran.
7. Meyakini bahwa mereka penganut agama baru mempunyai ajaran syariat tersendiri, dan teman-teman dari Mirza adalah setara dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad.
8. Meyakini bahwa desa Qadian, adalah seperti madinah Al Munawwarah, dan tanahnya sama seperti tanah Haram.
9. Membatalkan kewajiban jihad dan wajib taat kepada pemerintah Inggris, karena mereka dianggap sebagai “Ulul Amri” seperti di dalam Alquran.
10. Semua muslim menurut mereka adalah kafir hingga mereka mau masuk ke kelompok Ahmadiah Qadian, sebagaimana juga haram menikahi pasangan yang tidak segolongan dengan mereka.
Dikutib dari kitab Mausu’ah Muyassarah fil Adyan wal Mazahib Al Mu’asirah hal.390.
Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok sesat ini, satu point saja diantara 10 point di atas sudah cukup untuk menggugurkan akidah mereka dari akidah Islam dan dikelompokkan kepada orang-orang murtad dan kafir kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, diserukan kepada para jamaah Ahmadiah bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha Penerima taubat. Wallahua’lam.

info’e lebih luanjut kelik ningbawah


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...keyword: ajaran ahmadiyah, ajaran ahmadiyah yang menyimpang, Penyimpangan ahmadiyah, isi ajaran ahmadiyah, penyimpangan ajaran ahmadiyah, ajaran ahmadyah, Tentang ajaran ahmadiyah, ajaran ahmadiyah indonesia, penyimpangan ahmadiah, Kitab ahmadiyah, bagaimana ajaran ahmadiyah, ahmadiyah ajaran, ajaran aliran ahmadiyah, ajaran islam ahmadiyah, ajaran ahmadia, dasar ajaran ahmadiyah, ajaran-ajaran ahmadiyah, kitab ahmadiah, apa ajaran ahmadiyah, prinsip ajaran ahmadiyah, ajaran akhmadiyah, penyimpangan ajaran islam, ajaran ahmaddiyah, ajaran ahmadiyah adalah, penyimpangan ajaran ahmadiah, Ajaran ajaran ahmadiyah, penyelewengan ahmadiyah, ajaran ahmadiyyah, ahmadiyah dan ajarannya, apa itu ajaran ahmadiyah
No Searches

132 Responses to “Penyimpangan-penyimpangan Ajaran Ahmadiyah”

 1. Sok tahu lo PPI…!! kayak udah benar aja islam lo…

 2. YANG MENYANGKUT PAUTKAN AHMADIYAH DENGAN ISRAEL MAUPUN INGGRIS teori MALING TERIAK MALING, karena sekutu INGGRIS DAN ISRAEL adalah WAHABISME DAN SAUDI ARABIA Yang sudah dikuasai INGGRIS DAN AS KEDUANYA PENDUKUNG ISRAEL.Pelajari tuh PERJANJIAN DARIN!!!

 3. Subhanallaah..

  Semoga Allah mengampuni orang2 yg sesat dan membimbingnya kembali ke jalan yang benar.

  Amien

 4. astaugfirullah…………….

  Allah Maha Pembuka Pintu Taubat…..

  taubat lah hai orang-orang yang sesat….

  Kembalilah ke Jalan Allah…..

  jalan Yang Allah Ridho i….

 5. polemik tentang ahamadiyah cukup seru dan pasti akanterus berlanjut, tentang komentar Ahmadiyah bukann sekutu inggris baca aja tulisan mirza ghulam ahamad di http://www.al-islam.org situs resmi Ahmadiyah disitu banyak kok tulisan tentang mirza, tentang bagaimana bapaknya, kedekatan dengan pemerintah iggris dan kedekatannya dengan seorang pendeta, yang menjadi teman akrabnya, tolong dibaca aja, itukan situs resmi Ahmadiyah, dan terbukti Ahmadiyah indonesia mengakui ada nabi setelah nabi muhamad, sebagai catatan wahabi bukan antek inggris, sampe sekarang whabi di saudi juga memerangi kerajaan saudi. contoh wahabi tuanku Imam bonjol, tolong banyak baca dan jangan hanya terjebak dengan nafsu kemanusian yang penuh tipu daya, tidak ada rasul setelah muhamad dan tidak ada kitab syci selain Al-quran. kalo ahamadiyah tidak bersalah kenapa dia dilarang oleh rabithat al islami, kalo syiah tidak pernah dilarang naik haji kalo ahmadiyah memang dilarang. Wassallamualaykom

 6. Untung Mirza Ghulam Ahmad tidak mati terbunuh atau bertobat sehingga pengikutnya tetap dapat menyakini ajarannya.
  Untung Mirza Ghulam Ahmad tidak membuat statement dia sbg Nabi terakhir untuk mengantisipasi agar tidak ada yang bisa menyaigi dirinya atau merebut bumi pengikutnya, bila adapun akan mendapat masalah besar (bisa2 mati terbunuh).
  Untung murid2nya tidak ada yang bersaksi Mirza Ghulam Ahmad adalah utusan Allah SWT sehingga pengikutnya bebas mendakwa. Jadi bisa dikatakan nantinya para pengikutnya itu bisa tersesat bila salah di persimpangan (menyimpang). Itu nanti aja urusannya dengan Allah SWT di akhirat. Apalagi wong mereka udah yakin dengan keyakinan mereka apa kita perlu menggugat atau kita nantinya yang digugat telah melanggar Hak Asasi Manusia. Allah Maha Pengasih, mengasihi manusia dengan budi pekerti yang sehat. Maha Pemberi, memberi cobaan thd manusia apa kita sebagai manusia telah mengalami kemajuan atau kemunduran dalam berpikir.

  Contoh Sifat manusia yang mulai mengalami kemunduran berpikir yaitu selalu dapat menyimpulkan dan mengaitkan suatu keadaan dengan pernyataan yang Salah(Kekurangan),yang Benar(Kelebihan).

 7. RATAKAN AJA AHMADIYAH DARI BUMI…SELESAI PERKARA

 8. Saya tidak heran kalo ada orang yang ngaku jadi nabi apalagi rasul.lha…wong,kalo tidak ada yang kayak gitu tentu hadis Rasullullah tidak terbukti kebenarannya. nah..karena sudah ada yang ngaku jadi nabi dan rasul, berarti dia sudah siap menerima neraka Jahannam sebagai tempat tinggal yang abadi.
  aku bersaksi bahwa Allah SWT. adalah Tuhanku satu-satunya dan Muhammad SAW.Bin Abdillah adalah Nabi dan Rasulku dan Tidak ada Nabi dan Rasul setelah dirinya.

 9. Sun of the West on June 19th, 2008 at 17:23

  Knowledge about Khataman Nabiyyin, your Ulamas don’t want you to know:

  http://www.alislam.org/library/books/Khataman-Nabiyyeen-20080611MN.pdf

 10. Saya masih banyak dosa tapi saya benci apapun yang merusak islam, termasuk ahmadiyah.

 11. Susah memang, pake syari’at islam di negara pancasila.
  Kalo ada yang mau pake syari’at secara perseorangan, saya mendukung asal jangan extrim karna bagaimana pun ada tatacara & levelnya untuk menegakan syari’at, ok.

 12. astaghfirullah..
  saya yakin ajaran2 begini ya ulah orang luar islam yang ingin meracuni. kita tau lah..siapa..kalo ga israel ya nasrani!!. seperti halnya kristenisasi yang sampe sekarang keliatan kasat mata

 13. YA.. ALLAH UJIAN BAGI UMATMU ISLAM SUNGGUH LUAR BIASA.
  YA ALLAH TUNJUKKANLAH KAMI YANG BENAR, DAN JAUHKANLAH KAMI DARI MARABAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH MUSUH-MUSUHMU (PARA KAFIR YANG BERSEKUTU DENGAN IBLIS)

  ‘AUDZUBILLAAHIMINISYAITHONIRROJIIM

  DAN YA ALLAH…
  BERILAH KUASA PADA KAMI AGAR BISA BERBUAT ARIF TERHADAP HAMBAMU DAN PERMASALAHANNYA

 14. benar memang bukan apa2 itu memang sesat saya hampir pernah kena perangkapnya 2 x. bayangkan saja saya dihasut oleh sahabat smu saya dan teman sd saya sendiri. alhamdulillah saya lebih yakin mencari tahu islam dari quran bukan dari orang lain.kejadian pertama oleh shabat saya sendiri dia mengajak temannya yg saya tidak knal lalu kita ktemu dirumah makan dari situ alasannya mau bikin skripsi jadilah kita diajarin kalau muhamad harus hijrah kita pun harus hijrah ke replubik islam katanya.sungguhkejam cara sahabat saya itu pada saat saya sedang sakit panas tinggi dia sampai memaksa saya harus keluar untuk membahas ajaran itu. dasar!!saya sampai muntah di rumah makan itu karena sakit saya tapi mereka memaksa.sampai hari ke 2 saya dibawa ke markas mereka di daerah pondok kelapa jakarta disana banyak anggota lainnya mayoritas mahasiswa. saya didoktrin lah kalau kita tidak hijrah kita harus pasri masuk neraka, dan ibadah kita selama ini sia2 tak dpt pahala.bullshit!!emg yg nntuin amal prbuatan manusia dia apa!udh tau ada pedoman alquran dan allah sudah menurunkannya,eh lucunya dan begonya saya disuruh bayar anggota 400ribu, najis gw n kita dsruh bohongin orgtua, ” utk dpt 400rb nya,bilang aja buat uang kuliah” dasar biadab!!!!emang masuk islam pake bayaran!! rasanya sayamau laporin tmen saya itu, dan kasih tau markasnya dipondok klapa biar dgrebek!! bayangin pada pake jilbab gt lg, ya allah hambamu kok banyak banget c yang mau diajarin tentang “PEMBODOHAN LOGIKA” udah jelas2 itu sesat,saya yakin mereka cuma mau cari materi semata yg mengatasnamakan islam!ahmadiyah emang sesat!! eh yang kedua kalinya saya kena sama teman sd yg sudah lama g ktmu, kejadian terulang lg, y udah ps lg makan2 sambil didoktrin itu , saya tembak aja pake omongan gini” gw udah tau kok ini apa!pasti nantu=i kita harus begini kan, harus begitu,harus bayar!” eh dengan polosnya mereka bilang ” kok tau ?” yaudah gw jwab ya taulah apa apaan tuh sesat lo pada, ngapain harus kaya gitu, udah sekarang sholat loe benerin, amal, sama nurut ma ortu ” rese emang tuh pada kemana sih otak mereka pada? alquran pahamin kalau mau selamat dunia akhirat..hati2 buat muda2, mending lo lansung aja ke ALLAH SWT jangan percaya ajaran lain!!!MUSYRIK!!!!ahmadiyah cuma mau materi!! langsung aja ke ALLAH SWT amien

 15. dan saat ini saya sudah menghindari meeka berdua sungguh tega mereka berbuat begitu, itu perbuatan zhalim namanya!!! ALLAHUAKBAR!!! perbaiki sholat kita, khusyu kan kalau ALLAH adalah tuhan kita. tiada tuhan selain ALLAH

  by : indigo girl – nyzalicious

 16. sukma fadhal ahmad on December 3rd, 2009 at 11:16

  Saya adalah seorang pengurus Jemaat Ahmadiyah dan bekerja di kantor pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk bidang dokumentasi dan publikasi.

  Pernyataan saudara ‘nyzalicious’ sama sekali tidak benar dan penuh kedustaan. Jemaat Ahmadiyah tidak memiliki pusat mau pun cabang di Pondok Kelapa Jakarta.

  Kantor Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia terletak di Jalan Balik Papan I No. 10 Jakarta Pusat kode pos 10130.

  Bagi seseorang yang ingin bergabung tidak pernah diminta uang sebesar Rp 400.000,- seperti yang telah disebutkan oleh ‘nyzalicious.

  Syarat seseorang bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah terdapat dalam sepuluh syarat baiat berikut ini:

  PENDIRI Suci Ahmadiyah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (Imam Mahdi & Isa Almasih Yang Dijanjikan) a.s., pada tanggal 23 Maret 1889, telah menetapkan 10 Syarat Baiat atau Masuk dan mengikat janji/ikrar kesetiaan ke dalam Jemaat Islam Ahmadiyah yang isinya adalah sebagai berikut:

  1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik.

  2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.

  3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan shalat Tahajud, dan mengirim selawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah saw. dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa/kelemahan-manusiawi; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.

  4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apa pun juga.

  5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta’ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah; pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Ta’ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta’ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.

  6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur’an Suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya.

  7. Meninggalkan takabur, sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah-lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun.

  8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hatanya, anak-ananknya, dan dari segala yang dicintainya.

  9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta’ala kepadanya.

  10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini “Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau’ud” semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan kerja.[]

  Diterjemahkan dari “ISYTIHAR TAKMIL TABLIGH”

  Jika seseorang mengaku sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah namun dia tidak menyetujui dan tidak tahu 10 Syarat Baiat yang telah ditetapkan oleh Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as.), maka orang itu telah berdusta.

 17. sukma fadhal ahmad on December 3rd, 2009 at 11:32

  Malik Syahputra menulis:

  “….Terakhir sekali adalah Mirza Ghulam Ahmad lahir 1840 M…”

  Dari penulisan tahun kelahiran Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) saja sdr. Malik Syahputra sudah salah, apalagi pemuatan sepuluh point Penyimpangan-penyimpangan Ajaran Ahmadiyah sangat jauh dari kebenaran.

  Sangat disayangkan sdr.Malik Syahputra yang merupakan Kader Pelajar Islam Indonesia tidak memiliki jiwa sejati seorang pelajar.

  Jika anda sebagai pelajar sejati silahkan datang ke Kantor Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia jalan Balikpapan I no. 10 Jakarta Pusat 10130, cari tahu apa itu Ahmadiyah yang sebenarnya. Hubungi saya Sukma Fadhal Ahmad atau Mubaligh Ahmadiyah DKI Jakarta Zafrullah Pontoh.

 18. apapun itu…
  mau tanggal berapa mati atau hidupnya Mirza Ghulam Ahmad…
  mau apa saja sepuluh point penyimpangan-penyimpangan ajaran Ahmadiyah…

  saya setuju dengan pendapat saudara NURMIN : “RATAKAN AJA AHMADIYAH DARI BUMI…SELESAI PERKARA”

  tidak usah berdebat mana yang benar dan salah…
  karena sudah jelas ajaran itu memang SESAT!! —SELESAI PERKARA

  *dari buku yang saya pernah baca : CAPITA SELEKTA ALIRAN-ALIRAN SEMPALAN DI INDONESIA, penulis mengatakan telah meminta kesedian PB Ahmadiyah untuk berdebat secara terbuka, tetapi pihak Ahmadiyah tidak bersedia.

  SO??

  —jangan2 cuma trik aja ngajak2 berkunjung ke Kantor Pusatnya, biar rame2… maen kroyokan… ntar sampe sana malah d doktrin trus ga balik bisa dengan selamat… T.T

 19. apapun itu…
  mau tanggal berapa mati atau hidupnya Mirza Ghulam Ahmad…
  mau apa saja sepuluh point penyimpangan-penyimpangan ajaran Ahmadiyah…

  saya setuju dengan pendapat saudara NURMIN : “RATAKAN AJA AHMADIYAH DARI BUMI…SELESAI PERKARA”

  tidak usah berdebat mana yang benar dan salah…
  karena sudah jelas ajaran itu memang SESAT!! —SELESAI PERKARA

  *dari buku yang saya pernah baca : CAPITA SELEKTA ALIRAN-ALIRAN SEMPALAN DI INDONESIA, penulis mengatakan telah meminta kesedian PB Ahmadiyah untuk berdebat secara terbuka, tetapi pihak Ahmadiyah tidak bersedia.

  SO??

  —jangan2 cuma trik aja ngajak2 berkunjung ke Kantor Pusatnya, biar rame2… maen kroyokan… ntar sampe sana malah d doktrin trus ga bisa balik dengan selamat… T.T

 20. sukma fadhal ahmad on December 8th, 2009 at 09:57

  ” tidak usah berdebat mana yang benar dan salah…
  karena sudah jelas ajaran itu memang SESAT!! —SELESAI PERKARA”

  Untuk Aulia
  Bagaimana anda akan menyimpulkan Ahmadiyah itu sesat jika anda sendiri tidak pernah berdialog, berdebat atau bertemu langsung dengan pihak Ahmadiyah. Dari mana pula anda menemukan pengetahuan yang JELAS jika anda sama sekali buta tentang Ahmadiyah. Sangat disayangkan jika seorang Pelajar Islam Indonesia seperti anda tidak memiliki jiwa “ingin membuktikan langsung”

  Aulia menulis:
  *dari buku yang saya pernah baca : CAPITA SELEKTA ALIRAN-ALIRAN SEMPALAN DI INDONESIA, penulis mengatakan telah meminta kesedian PB Ahmadiyah untuk berdebat secara terbuka, tetapi pihak Ahmadiyah tidak bersedia”.

  Pernyataan anda ini membuktikan anda tidak memiliki jiwa intelektual. Harusnya anda bertanya apakah benar penulis buku CAPITA SELEKTA ALIRAN-ALIRAN SEMPALAN DI INDONESIA pernah mengundang Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk berdilaog?.

  Kami tidak pernah menolak untuk berdialog dengan siapa pun. Bahkan anda, Aulia, jika ingin berdialog silahkan datang ke kantor pusat kami, jalan Balikpapan I no. 10 Jakarta Pusat.

  Aulia menulis:
  ” —jangan2 cuma trik aja ngajak2 berkunjung ke Kantor Pusatnya, biar rame2… maen kroyokan… ntar sampe sana malah d doktrin trus ga bisa balik dengan selamat… T.T”

  Motto kami LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE (Cinta untuk semua, Kebencian tidak untuk siapa pun)

 21. Bapak Sukma menulis :
  —Untuk Aulia
  Bagaimana anda akan menyimpulkan Ahmadiyah itu sesat jika anda sendiri tidak pernah berdialog, berdebat atau bertemu langsung dengan pihak Ahmadiyah. Dari mana pula anda menemukan pengetahuan yang JELAS jika anda sama sekali buta tentang Ahmadiyah. Sangat disayangkan jika seorang Pelajar Islam Indonesia seperti anda tidak memiliki jiwa “ingin membuktikan langsung”—

  *masalahnya saya sudah pernah berdialog, berdebat dan bertemu LANGSUNG dengan pihak Ahmadiyah. ^^/ jadi rasanya pertanyaan anda tidak perlu lagi saya jawab. karena saya rasa, saya sudah MENEMUKAN PENGETAHUAN YANG CUKUP JELAS DAN TIDAK LAGI sama sekali buta tentang Ahmadiyah. (seperti yang anda sebutkan di atas)

  Bapak Sukma menulis :
  —Pernyataan anda ini membuktikan anda tidak memiliki jiwa intelektual. Harusnya anda bertanya apakah benar penulis buku CAPITA SELEKTA ALIRAN-ALIRAN SEMPALAN DI INDONESIA pernah mengundang Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk berdilaog?—

  *saya yakini benar, karena kebetulan ayah saya adalah seorang yang juga peduli dan konsen terhadap penyebaran2 agama sesat di Indonesia.

  Bapak Sukma menulis :
  —Kami tidak pernah menolak untuk berdialog dengan siapa pun. Bahkan anda, Aulia, jika ingin berdialog silahkan datang ke kantor pusat kami, jalan Balikpapan I no. 10 Jakarta Pusat.—
  *terima kasih untuk undangannya, tapi sayang sekali saat ini saya berdomisili di Bandung. barangkali ada alamat di Bandung yang bisa saya konfirmasi? karena sebelumnya, saya sudah pernah mencoba untuk mengajak berdiskusi pengurus sebuah MASJID AHMADIYAH di DEKAT rumah saya. =)

  Bapak Sukma menulis :
  —Motto kami LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE (Cinta untuk semua, Kebencian tidak untuk siapa pun)—

  *masih perlu dibuktikan pak dan masih kurang lengkap. seharusnya ditambahkan “Cinta untuk semua, Kebencian tidak untuk siapa pun, DAN JANGAN PULA BERBUAT SESUATU YANG MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBENCI.”

  Bapak Sukma menulis :
  —anda tidak memiliki jiwa intelektual—

  *ya, mungkin benar. karena hingga saat ini pun saya hanya memiliki sedikit ilmu dan pengalaman hidup, sehingga masih harus belajar banyak dari orang lain.

  tapi meski begitu, insya allah, saya tidak akan tergelincir ke jurang kenistaan akidah.

 22. sukma fadhal ahmad on December 13th, 2009 at 16:17

  Aulia menulis:
  *masalahnya saya sudah pernah berdialog, berdebat dan bertemu LANGSUNG dengan pihak Ahmadiyah. ^^/ jadi rasanya pertanyaan anda tidak perlu lagi saya jawab. karena saya rasa, saya sudah MENEMUKAN PENGETAHUAN YANG CUKUP JELAS DAN TIDAK LAGI sama sekali buta tentang Ahmadiyah. (seperti yang anda sebutkan di atas)

  Bisa anda sebutkan dengan anggota Jemaat Ahmadiyah cabang mana anda melakukan dialog, supaya saya bisa konfirmasi kebenaran tulisan anda?

  Aulia menulis:
  *saya yakini benar, karena kebetulan ayah saya adalah seorang yang juga peduli dan konsen terhadap penyebaran2 agama sesat di Indonesia.

  Saya juga perlu konfirmasi kebenaran tulisan anda yang satu ini.

  Aulia menulis:
  *masih perlu dibuktikan pak dan masih kurang lengkap. seharusnya ditambahkan “Cinta untuk semua, Kebencian tidak untuk siapa pun, DAN JANGAN PULA BERBUAT SESUATU YANG MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBENCI.”

  Love For All. Hatred For None, itu lebih baik dari pada berburuk sangka dengan mengatakan “BERBUAT SESUATU YANG MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBENCI”

  Aulia menulis:
  *ya, mungkin benar. karena hingga saat ini pun saya hanya memiliki sedikit ilmu dan pengalaman hidup, sehingga masih harus belajar banyak dari orang lain.

  tapi meski begitu, insya allah, saya tidak akan tergelincir ke jurang kenistaan akidah”.

  Mudah-mudahan do’a anda dikabulkan Allah Ta’ala dan tidak terjerumus pada penistaan Akidah Agama Islam. Semoga Allah memberi petunjuk. Amin

 23. Semoga Allah memberikan mereka petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar.

 24. Di jaman yang sudah Edan ini.Slalu lah berpikiran realistik,Berpedomanlah slalu pada qur’an dan hadist.

 25. saya tahu lah hakekat ajaran ahmadiyah…meskipun saya tidak pernah masuk sbg agt ahmadiyah.

  Saya tantang anda agt ahmadiyah….modal anda adalah hanya mengotak-ngatik ayat “khataman nabiyyin” dari arti yg dipahami umat Islam secara umum sbg penutup kenabian menjadi materai para nabi.

  Itu adalah tafisr yg sesat dan muncul belakangan dan dipaksakan disebarkan kpd org islam yg awam.

  Alangkah baiknya kalo semua agt ahmadiyah termasuk pimpinannya introspeksi dan bertaubat dari ajaran yg menyimpang dan mengada-ada.

 26. Sy cman mau nax ni ma orng ahmadiah, mreka menyebut dri nya penyembah Allah, yg mau sy tanyakan Allah yg mana dlu, sya koq bingung…….. Smua yg menyembah Allah (agama samawi) kitabx diturunkan dng bhasa asli orng stempat, yg z tahu qtab suci orng ahmadiah b’bahasa arab, dan mohon penjelasanx point ke 10 dalam baiat anda, menyebutkan MG harus di hormati n di ikuti, apakah jika ad hadits yg btentangan antara pkataan MG n baginda nabi MUHAMMAD SAW yg mana wajib d ikuti, mohon penjelasanx, trims

 27. Ahmadiyah al-Qadiyan
  Ahmadiyah al-Qadiyan adalah suatu aliran yang bertendensi Islam yang bernaung
  di bawah seorang pemimpin yang mengaku menjadi nabi, yang tercetus pertama kali
  dari negeri India.
  Dr. Muhammad Iqbal, penyair terkenal dan sedaerah dengan pendiri aliran
  Ahmadiyah al-Qadiyan, mengatakan, “Qadianisme suatu organisasi yang berusaha
  untuk menciptakan golongan baru berdasarkan kenabian untuk menyaingi kenabian
  Muhammad saw.”

  Aliran Ahmadiyah al-Qadiyan didirikan oleh Mirza Ghulam pada tanggal 23 Maret
  1889 M di sebuah kota yang bernama Ludhiana di Punjab, India.

  Pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah salah seorang penulis buku yang produktif, yang
  dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1935 M di Qadian, Nejed, India pada akhir
  kekuasaan pemerintahan Sikh.

  Pengikut Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan menyejajarkan imamnya yang mengaku sebagai
  nabi dengan derajat Nabi isa a.s., musa a.s., dan Nabi dawud a.s.

  Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada jam 10.30 tanggal 26 Mei 1908 M akibat
  teserang penyakit kolera. (Mirza Basyaruddin, Tuhfad Shad Zada, hlm. 34).

  Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan masuk ke Indonesia pada tahun 1935 M, dan saat ini
  telah tersebar ke berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia, bahkan telah
  mempunyai sekitar 300 cabang, terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah,
  Sumatra Barat, Palembang, Bengkulu, Bali, NTB, dll.

  Saat ini Jamaah Ahmadiyah al-Qadiyan berpusat di Parung, Bogor, Jawa Barat,
  dengan gedung yang megah dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih, serta
  perumahan seluas sekitar 15 hektar yang terletak di pinggir jalan raya Jakarta
  Bogor lewat Parung.
  Sumber Hukum Aliran Ahmadiyah al-Qadiyan

  Aliran ini mengakui dirinya bersumber dari:
  1. Alquranul Karim.
  2. At-Tazkhirah, yaitu sebuah buku yang memuat sajak-sajak buatan Mirza Ghulam
  Ahmad yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai Alquran atau kitab suci yang
  diterima Mirza Ghulam Ahmad dari Allah SWT. Karena, Mirza ghulam Ahmad mengaku
  menerima wahyu dari Allah SWT.
  3. Hadis Nabi saw.
  4. Hadis buatan Mirza Ghulam Ahmad. Kitab hadis ini berisi petunjuk-petunjuk,
  hokum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan, halal, haram, dll. yang
  semuanya adalah perkatan Mirza Ghulam Ahmad, namun mereka meyakininya sebagai
  hadis.
  5. Petunjuk Huzur, yaitu petunjuk Khalifah Ahmadiyah al-Qadiyan.

  Jumlah Kibat Suci menurut Ahmadiyah al-Qadiyan

  Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan meyakini bahwa kitab suci yang Allah turunkan ke
  dunia kepada para nabi dan rasul-Nya ada lima.
  1. Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa.
  2. Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud.
  3. Kitab Injil, diturunkan kepada nabi Isa.
  4. Kitab Alquran, diturunkan kepada nabi Muhammad saw.
  5. Kitab At-Tazkirah, diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad.

  Anggapan Ahmadiyah al-Qadiyan ini tentunya menyalahi akidah Islam, yang Allah
  hanya menurunkan empat buah kitab suci selain suhuf kepada para nabi dan
  rasul-Nya, yaitu sebagai berikut.
  1. Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa a.s.
  2. Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud a.s.
  3. Kitab Injil, diturunkan kepada nabi Isa a.s.
  4. Kitab Alquran, diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

  Dan, perlu diketahui bahwa kitab At-Tadzkirah yang diyakini oleh Jemaat
  Ahmadiyah al-Qadiyan sebagai kitab suci itu hanyalah kumpulan sajak-sajak
  buatan Mirza Ghulam Ahmad yang mencampuradukan dengan ayat-ayat suci Alquran.
  Mirza Ghulam Ahmad telah membajak sejumlah ayat-ayat Alquran yang kemudian
  disesuaikan dengan alirannya dan dimasukkan dalam sajak-sajaknya, namun lucunya
  kumpulan sajak itu dikatakan kitab suci.

  Jumlah Nabi dan Rasul menurut Ahmadiyah al-Qadiyan

  Jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani dan diyakini oleh aliran ini adalah 26
  nabi. Adapun menurut ajaran Islam yang benar, jumlah nabi dan rasul yang wajib
  diimani adalah sebanyak 25, sebab setelah Nabi Muhammad saw. sudah tidak ada
  lagi nabi sesudahnya. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Akan tetapi,
  aliran Ahmadiyah al-Qadiyan ini meyakini ada satu lagi rasul yang wajib
  diimani, yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

  Nama-Nama Bulan menurut Ahmadiyah al-Qadiyan

  Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan membuat nama-nama bulan sendiri yang berbeda dengan
  nama-nama bulan yang telah ditetapkan oleh Islam. Nama-nama bulan versi
  Ahmadiyah al-Qadiyan adalah sebagai berikut.
  1. Suluh
  2. Tabligh
  3. Aman
  4. Shahadah
  5. Hijrah
  6. Ihsan
  7. Wafa’
  8. Dhuhur
  9. Tabuk
  10. Ikha’
  11. Nubuwwah
  12. Fattah

  Adapun nama-nama bulan yang ditetapkan oleh Islam adalah sebagai berikut.
  1. Muharram (Muharam)
  2. Shafar (Sapar)
  3. Rabi’ul Awwal (Rabiulawal)
  4. Rabi’ul Akhir (Rabiulakhir)
  5. Jumadil Awwal (Jumadilawal)
  6. Jumadil Akhir (Jumadilakhir)
  7. Rajab (Rajab)
  8. Sya’ban (Syaban)
  9. Ramadhan (Ramadan)
  10. Syawwal (Syawal)
  11. Dzulqaidah (Zulkaidah)
  12. Dzulhijjah (Zulhijah)

  Tanah Suci menurut Ahmadiyah al-Qadiyan

  Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan berkeyakinan bahwa tanah suci dan tempat menunaikan
  ibadah haji, selain di Mekah (Kakbah), juga di Rabwah dan Qadian India. Mereka
  meyakini bahwa Qadian di India adalah tempat suci selain Makkah al-mukarramah
  dan Madinah al-munawarrah, karena menurutnya Allah SWT telah memilih tempat
  tersebut untuk menurunkan wahyu-wahyu-nya yang diturunkan kepada Mirza Ghulam
  Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam wahyu versi Mirza Ghulam Ahmad,
  “Sesungguhnya telah kami turunkan kitab suci (Tadzkirah) di Qadian dan dengan
  kebenaran kami telah menurunkannya dan dengan kebenaran kami telah turunkan.”
  (Haqiqatu al-Wahyu, hlm. 8).

  Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, “Ibadah haji ke Mekah tanpa haji ke Qadian
  adalah haji yang kering lagi hampa, karena haji ke Mekah sekarang tidak
  menjalankan misinya dan tidak menjalankan kewajibannya.” (Badan Penelitian dan
  Pengembangan Agama Depag RI, 1985, hlm. 19–20).

  Kenabian menurut Ahmadiyah al-Qadiyan

  Ahmadiyah al-Qadiyan meyakini bahwa kebaniab masih terus berlanjut tanpa akhir
  dan terputus hingga hari kiamat. Ahmadiyah sangat tidak setuju dengan firman
  Allah SWT yang tercantum di dalam Alquran yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad
  saw. adalah penutup para nabi dan rasul.

  Ahmadiyah al-Qadiyan mengartikan lafaz khatam pada surah Al-Ahzab ayat 40
  sebagai “cincin”, dan bukan “penutup. Maka, arti ayat tersebut menjadi “Namun
  Muhammad adalh cincin para nabi.” Ini adalah arti yang menyimpang dari
  pemahaman yang benar, ditinjau dari segi apa pun.

  Ahmadiyah al-Qadiyan Membajak Alquran

  Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi yang ke-26 dan mengaku menerima
  wahyu dari Allah SWT telah memalsukan sejumlah ayat Alquran. Sedikitnya
  terdapat 339 ayat Alquran yang dipalsukan olehnya. Mirza Ghulam Ahmad
  memalsukan ayat-ayat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sajak-sajak
  buatannya, yang dikatakannya sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah
  kepadanya, para pengikutnya juga tertipu dan meyakininya tanpa mengecek
  kebenarannya. Pemalsuan yang dilakukannya terhadap beberapa ayat Alquran tidak
  lain agar orang-orang mempercayainya. Dengan susunan yang sama seperti
  ayat-ayat Alquran (padahal isinya telah dibelokkan), orang yang masih bodoh
  dalam agama pasti mempercayainya. Ini adalah taktik pengelabuhan.

  Di antara ayat-ayat Alquran yang dipalsukan oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah
  sebagai berikut.
  1. Surah Al-Baqarah: 11, 13, 20, 30, 35, 61, 106, 114, 120, 125, 214.
  2. Surah Ali Imran: 3, 31, 37, 55, 123, 139, 140, 179.
  3. Surah An-Nisa': 79, 82.
  4. Surah Al-Maidah: 20, 56, 83.
  5. Surah Al-An’am: 9, 14, 30, 34, 45, 55, 57, 91, 115, 135.
  6. Surah Al-a’raf: 37, 113, 177, 178.
  7. Surah Al-Anfal: 17, 30, 33, 36.
  8. Surah At-Taubah: 32 dan 36.
  9. Surah Yunus: 2 dan 16.
  10. Surah Hud: 35.
  11. Surah Yusuf: 39, 87, 91, 94, 97, 101.
  12. Surah Ar-Ra’d: 11 dan 114.
  13. Surah Al-Hijr: 95.
  14. Surah An-Nahl: 128.
  15. Surah Al-Isra': 1, 8, 36, 81, 96, 105, 110.
  16. Surah Al-Kahfi: 110.
  17. Surah Maryam: 34 dan 52.
  18. Surah Thaha: 1 dan 131.
  19. Surah Al-Ambiya': 3, 30, 36, 107.
  20. Surah Al-Haj: 27.
  21. Surah Al-Mu’minun: 27 dan 36.
  22. Surah An-Nuur: 20.
  23. Surah Asy-Syu’ara: 3, 222.
  24. Surah An-Naml: 10.
  25. Surah Al-Qashash: 6, 38.
  26. Surah Al-Ankabut: 1.
  27. Surah Al-Ahzab: 46.
  28. Surah saba': 10.
  29. Surah Yasin: 1, 3, 4, 6, 36, 58, 59, 83.
  30. Surah Az-Zumar: 36, 37.
  31. Surah Fush-Shilat: 31, 53.
  32. Surah Fath: 1, 2, 3, 10.
  33. Surah Adz-Dzariyat: 14.
  34. Surah At-Thuur: 48.
  35. Surah Al-Qamar: 44.
  36. Surah Ar-Rahman: 2, 26.
  37. Surah Al-Waqi’ah: 13, 79.
  38. Surah Shaf: 8.
  39. Surah Al-Qalam: 2.
  40. Surah Al-Muzammil: 15.
  41. Surah Al-Muddatsir: 25.
  42. Surah Al-Bayyinah: 1.
  43. Surah Az-Zilzalah: 1–3.
  44. Surah An-Nashr dan Al-Lahab: 1. (Haqiqatu al-Wahyu, hlm. 70–108).

  Sumber: Diadaptasi dari Mengenal Aliran-Aliran Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya,
  Drs. Muhammad Sufyan Raji Abdullah, Lc.

 28. So… Ahmadiyah = COPAS ALQUR’AN

 29. AHMADIYAH ADALAH ALIRAN SESAT……….. !!!

  APAPUN KEPERCAYAAN MEREKA JIKA TIDAK SESUAI DENGAN ALQURAN DAN SUNNAH RASSUL ITU ADALAH SESAT\ BISA JADI INI ADALAH ALIRAN YG DIBENTUK OLEH ORANG – ORANG YAHUDI UNTUK MENGHANCURKAN DAN MEMECAH BELAH UMAT ISLAM.

  WAHAI SODARAKU YG TERSESAT… KEMBALILAH KEJALAN YG BENAR KEJALAN YG ALLOH RIDHOI

  HARUS DI HAPUSKAN DARI MUKA BUMI.

  ALLOH HU’AKBAR .. ALLOH MAHA BESAR DGN SEGALA FIRMAN – FIRMANYA.

 30. Rachmat Wijaya on July 31st, 2010 at 08:15

  Assalamualaikum ,,,

  istighfar… memang islam saya mungkin belum sempurna, namun saya hanya menyampaikan yang benar menurut Al-Qur`an dan Sunnah RAsulullah saw. Islam itu meyakini Allah sebagai satu-satunya illah, dengan tuntunan seperti cara Rasulullah saw. TIDAK ADA CARA LAIN. apalagi bila ada nabi baru setelah Mukhammad RAsulullah saw. wajib hukum pancung! apakah tidak sadar, sesunggunnya penyusup-penyusup pemecahbelah ummat itu eksis di dunia Islam. itu yang harus diperhatikan saudara-saudaraku ,..

  wassalam.

 31. saya minta kepada para semua pengikut ajaran ahmadiyah, kalo memang ingin bikin agama baru jangan menambah nambahi dan memirip-miripkan dengan ajaran Islam karena semua itu sangat menginjak-injak Islam ( Al-Qur’an dan hadish)…

  sekali lagi tolong jangan meniru atau memirip-miripkan dengan islam, jangan sampai semua umat Islam melakukan jihat fisabilillah untuk ajaran yang sudah sangat mengada-ada itu…

 32. ya Allah ampunilah dosa saudara saudara kami. wahai kaum ahmadiyah bertaubatlah sebelum kau telat. pintu rahmat allah slalu terbuka untuk orang orang yang mau bertobat.begitulah kalau orang sudah merasa pintar. semua ilmu yang di terima dari guru dianggapnya bukan taufik allah. dia anggap hanya karena dari kepandaiaannya sendiri.

 33. Saya mau naik haji…tapi apa mesti ke india dulu?
  Nabi Muhammad ga ke india tuh…tapi sempurna juga haji beliau…lagi pula nabi muhammad ga ada menyinggung2 keistimewaan india…
  Kalo palestina ada…sedangkan masjidil aqsa aja yg cukup diistimewakan saja tidak mesti kesana kita kalo naik haji…nabi ahmadiah ni cocok juga jadi mentri pariwisata…punya trik kusus buat datangin turis kenegara dia…jangan2 bagian dari proyek lagi…:)
  Kalo 10 poin ajaran ahmadiah rata2 smuanya kayak disadur dari ajaran islam deh…cuman ngaku nabi tadi yg keliru…jika menganggap Muhammad adalah rasul Allah…pahami hadist beliau…
  Dah jelas di bilang ga ada nabi lagi…masi ngotot juga pengen jadi nabi…berarti ahmadiah ga mengakui nabi Muhammad sbg rasul Allah…karna rasul Allah itu adalah nabi atau rasul penutup…apakah ahmadiah percaya akan hal itu?yg mengatakan itu Rasul dan ada dalam alquran…rasul dan alquran itu dari Allah!jika tidak percaya dengan keduanya…JANGAN sok membawa2 nama Allah dan nabi Muhammad ke dalam ajaran sesat kamu…!!!kalo masi menganggap Allah tuhan kamu…maka percayalah kalo nabi Muhammad itu adalah nabi penutup…kalo ga mau percaya juga…silahkan cari tuhan yg lain…!!!dasar pembohong besar…
  Semoga kalian segera bertobat…amiinn…

 34. Bonex juga hamba Allah SWT on August 2nd, 2010 at 23:44

  Dasar india bul2…..geblek koen…..!!!!!

 35. kalo dah sesat jangan nyesatkan orang lah….Buat yang kyk ahmadiah dialog memang susah…mesti dipotong leher baru bsa diem

 36. kok mau-maunya percaya sama mirza orang GILA, abis tu punya penyakit kolera lagi, ihhhhhhhhhhhh…………..jiji ah….berarti pengikutnya pada jadi orang gilaaaaaaaaaaaaa

 37. Hei…para ahmadiyahisme kalau loe ga mau di ganggu ! lo bikin agama baru apa ke namanya jangan loe ngaku2 ISLAM

 38. AHMADIYA ADALAH AJARAN YANG SESAT
  SUDAH DINYATAKAN DI DALAM AL QURAN TIDAK ADA LAGI NABI SETLAH NABI MUHAMMAD
  BERARTI MIRZA TU H GILA
  ITU TU ORANG YAHUDI YG MAU MENGHANCURKAN ISLAM
  LO TU TAKUT SAMA UMAT ISLAM DI AKHIR ZAAMAN NANTI

  SELURUH UMAT MUSLIM YANG MEMBACA INI TOLONG HANCURKAN AHMADIYAH DEMI ISLAM,ALLAH DAN NABI KITA NABI MUHAMMAD SAW DAN UNTUK PEMERINTAH TOLONG HANCURKAN AHMADIYAH DARI BUMU PERTIWI INI TOLONG TOLONG

 39. ahmadyah keparat….
  ratakan ke akar2 nya….
  sama kan ahmadiyah bagai kurap……
  jamur benalu di agama kita/…..

 40. Mirza Ghulam>>>> ceritakan dong… dia lahir kapan, siapa orang tuanya.. pokoknya semua sejarahnya… apakah dia sejujur Nabi Muhammad yg bergelar al amin, apakah MG mempunyai sifat2 seperti Nabi Muhammad SAW. pokoknya sesempurna nabi. apakah dia (MG) sehebat Nabi Muhammad. buat apa kita percaya (MG). yang membawa islam adalah Nabi Muhammad SAW. mengapa kita percaya sama orang lain seperti MG..yang kita tidak tahu benar sejarahnya (perilakunya, siapa istrinya , siapa anaknya, mukjijat apa) MG adalah pejiplak saja, AL QURAN tidak boleh hilang satu hurufpun, lha wong Nabi aja tidak berani menghilangkan satu huruf atau menambahi. apalagi kita ataupun orang lain…. whyyyyyyyyyyyyy ????

 41. sudah saatnya kembali ke jalan yang benar……..ajaran sesat harus di berantas,pemerintah harus cepat ambil tindakan sebelum rakyat yang bertindak,,,,,,,,,,

 42. wahai para pengikut ahmadiyah..bertobatlah sblm ajal mnjemputmu..

 43. Aku sih gak setuju ada aliran darah…, kalo emang brani pakai aja dialog terbuka antara dua pemuka Islam sama Ahmadiyah disiarkan nasional kayak Dr.Zakir VS William Campbell. brani nggak ahamdiyah????? Dugaan saya ahmadiyah gak brani karena ahmadiyah menurut saya mengajarkan taqiyah-nya syiah, mulanya manis trusss sampaikan dogma dan doktrin mengenai nabi mereka. Renungkanlah…

 44. ahmadiyah adalah agama sesat,karena di dlm al-quran di sebutkan tidak ada nabi lagi setelah nabi muhammad dan orang yg mengaku sebagai nabi adalah palsu.bisa kita lihat di kitab sebelum al-quran yaitu injil tertulis di dalam na tentang kelahiran nabi muhammad itu bener” terjadi,sedang kan di kitab terakhir yaitu al-quran di sebut kan tidak ada lagi nabi setelah nabi muhammad.itu sudah menjelaskan bagi kita semua orang islam bahwa tidak ada nabi setelah nabi muhammad

 45. Saya sebagai seorang Muslim dari Jemaat Ahmadiyah berpendapat bahwa salah satu sifat Allah Ta’ala, yaitu BAQQA, yang artinya Maha Kekal. Para ulama sepakat bahwa ke-Maha Kekal-an Allah berlaku baik dari segi sifat mau pun wujudnya.
  Salah satu sifat Allah Ta’ala adalah Mutakalimin, yang artinya Maha Berbicara. Setiap orang Muslim percaya bahwa Allah Maha Berbicara dan berkehendak berbicara dengan siapa pun yang dikehendakinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada manusia, apalagi MUI.
  Sesuai Sunnatullah, Allah Ta’ala berbicara melalui perantaraan Malaikat Jibril. Para ulama sepakat bahwa isi dari perkataan Allah Ta’ala yang disampaikan oleh Malaikat Jibril itu biasa disebut dengan wahyu. Sementara manusia yang mendapat anugerah mendapat wahyu biasa disebut Nabi. Ada pun seorang Nabi yang pernah diutus oleh Allah Ta’ala semuanya telah dicap pendusta, dengan alasan “tidak mungkin Allah berbicara kepada orang seperti dia”.
  Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad (saw) jumlah nabi itu sebanyak 124.000 orang. Ada pun Rasulullah Muhammad (saw) adalah nabi termulia (khaatamannabiyyin) yang diutus oleh Allah Ta’ala yang melalui ajaran Islam yang beliau bawa manusia bisa menjadi orang Saleh, Sahid, Sidik bahkan Nabi (Annisa ayat 69). Melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad (saw) lah manusia bisa mendapat wahyu dari Allah Ta’ala.
  Hari ini tidak ada satu pun agama di dunia ini yang mendapat jaminan bahwa pengikutnya bisa mendapat wahyu dari Allah Ta’ala bahkan bisa menjadi nabi ghair syarii, kecuali agama Islam.
  Coba sebutkan kepada saya, hari ini pengikut agama mana yang mendapat jaminan dari Allah Ta’ala akan mendapat wahyu dan menjadi Nabi?.
  Islam bukan lah agama mati yang penuh dengan cerita-cerita orang dahulu. Islam adalah agama yang hidup di mana Allah Ta’ala masih berbicara kepada umat-Nya. Hanya Islam yang percaya bahwa Allah Ta’ala masih berbicara dan akan terus berbicara dengan perantaraan Malaikat Jibril.
  Menurut saya, pendapat yang mengatakan bahwa pintu kenabian dan wahyu telah berhenti turun setelah Rasulullah Muhammad (saw) tanpa disadari telah mendustai ke-Maha Kekal-an dan Sifat Mutakalimin Allah Ta’ala. Selain itu pendapat itu bertentangan dengan Al Qur’an surat An Nissa ayat 69 di atas.
  Mengacu kepada Sifat BAQQA dan MUTAKALIMIN Allah Ta’ala, maka bisa disimpulkan bahwa Ahmadiyah adalah satu-satunya jamaah Islam yang beriman pada sifat-sifat Allah Ta’ala tersebut.
  Apakah anda termasuk orang-orang yang mendustai ke-Maha Kekal-an dan Sifat Mutakalimin Allah Ta’ala? Mudah-mudahan tidak.

  Catatan: Informasi yang beredar di berbagai media tentang Ahmadiyah adalah FITNAH dan PEMUTAR BALIKAN FAKTA yang dilakukan oleh orang-orang ANTI AHMADIYAH.

 46. Mengapa banyak umat islam yang menyebut ahmadiyah sesat, karena orang ahmadiyah menyebut dirinya muslim. Sedangkan seorang muslim hanya
  1. bertuhankan Allah
  2. ber-Rasul/Nabi-kan Muhammad SAW bukan Mirza Ghulam Ahmad
  3. berkitabkan Al-Quran bukan Tadzkiroh, 4. berhajji di Ka’bah Makkah bukan di Rabwah dan Qodyan India.
  Dan Ahmadiyah memiliki kalender sendiri (1. Suluh 2. Tabligh 3. Aman 4. Syahadah 5. Hijrah 6. Ihsan 7. Wafa 8. Zuhur 9. Tabuk 10. Ikha’ 11. Nubuwah 12. Fatah.) bukan dari Muharram sampai Dzul Hijjah. Shaumnya pada bulan apa, karena tidak ada bulan Ramadhan.
  betulkah itu para ahmadi ?
  kalau betul berarti ahmadiyah bukan bagiandari islam.

 47. Jawaban untuk saudara Rifqy
  1. Ahmadiyah bertuhankan Allah. Bagi Ahmadiyah tidak ada satu pun tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Semata. Jika anda menuduh Ahmadiyah bertuhankan bukan selain Allah itu urusan anda dengan Allah Ta’ala sendiri, sebagai orang Islam Ahmadiyah saya tidak berhak mencampuri keyakinan anda tentang sembahan orang Ahmadiyah. Silahkan pertanggungjawabkan keyakinan anda sendiri tentang sembahan Ahmadiyah.
  2. Orang Ahmadiyah Ber-Rasul/Nabi-kan Nabi Besar Muhammad (saw). Selain itu orang Ahmadiyah pun percaya pada sabda Rasulullah Muhammad (saw) yang mengatakan bahwa jumlah Nabi itu sebanyak 124.000 orang. Kami pun percaya pada 24 orang Nabi yang dikisahkan dalam Al Qur’an Karim. Kami pun percaya bahwa Allah Ta’ala adalah Maha Kekal dengan segala jenis dan sifat-Nya, termasuk Kekal dengan sifat Maha Berbicara-Nya. Entah anda percaya atau tidak?.
  Ada pun kedudukan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), sesuai dengan pendakwaan beliau (as), bagi Jemaat Ahmadiyah adalah sebagai Imam Mahdi Penerus Rasulullah Muhammad (saw). Kami percaya dan mengimani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) yang mengaku sebagai Imam Mahdi semata-mata mengikuti perintah Rasulullah Muhammad (saw). Kami tidak mengetahui pengetahuan tentang Imam Mahdi kecuali dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad (saw).
  Jika apa yang kami yakini ini salah, maka (jika anda berani) salahkanlah Rasulullah karena kami hanya mengikuti perintah Rasulullah Muhammad (saw) untuk beriman kepada Imam Mahdi yang dikabarkan oleh Rasulullah sendiri.
  Namun jika Imam Mahdi yang kami imani ini benar dari Allah Ta’ala, bersediakah anda menerima hukuman dari Allah Ta’ala karena telah mendustakan Imam Mahdi dari Allah Ta’ala?
  Bagi kami, Kenabian adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Ta’ala yang hanya bisa diraih oleh umat Muhammad (saw). Beruntunglah orang-orang Islam yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta’ala, karena mereka menjadi saksi bahwa Allah Ta’ala masih berbicara, Malaikat Jibril masih berfungsi dan ajaran Islam masih mulia sehingga menghasilkan manusia berpangkat nabi.
  Alangkah meruginya umat Islam jika menolak nikmat Kenabian ini, padahal setiap shalat kita selalu meminta nikmat ini kepada Allah Ta’ala. ” Tunjukilah kami ke jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerhi nikmat atas mereka”.
  Allah Ta’ala sendiri telah memberitahukan bahwa jenis nikmat yang diminta oleh umat Islam dalam setiap shalat itu keterangannya ada dalam Surat An Nisaa ayat 69, yaitu nikmat Shaleh, Sahid, Shidiq dan Nabi.
  Jika yang kami yakini ini anda anggap salah, maka tidak ada hak bagi orang Ahmadiyah untuk menuntut anda. Silahkan anda berurusan dengan Allah Ta’ala yang Maha Berbicara dan Maha Menurunkan Nabi.
  3. Ahmadiyah berkitabkan Al Qur’an. Konsep kitab suci Ahmadiyah adalah Al Qur’an dikampanyekan oleh ketua LPPI Amin Jamaluddin. Hanya Amin Jamaludin yang meyakini bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah Tadzkirah. Jika anda ingin tahu informasi lengkapnya, tanya pada Amin Jamaludin sendiri kenapa Ahmadiyah harus berkitabkan Tadzkirah.
  Sia-sia anda bertanya kepada orang Ahmadiyah tentang pertanyaan tersebut, karena faktanya Ahmadiyah berkitabkan Al Qur’an.
  Hanya satu jemaah Islam di dunia ini yang memiliki proyek menterjemahkan Al Qur’an ke dalam 100 bahasa Nasional. Saat ini proyek itu telah berhasil menterjemahkan Al Qur’an ke dalam 64 bahasa Nasional dan lebih dari 300 bahasa daerah.
  Silahkan anda menuduh kami berkitabkan Tadzkirah, karena itu tidak berpengaruh sama sekali pada keimanan dan kecintaan kami terhadap Al Qur’an, malah sebaliknya itu akan menjadi lecutan bagi kami agar kami terus berjuang menyebarkan dan menterjemahkan Al Qur’an ke pelosok dunia ini.
  4. Ahmadiyah berhaji ke Kakbah yang ada di Kota Makkah. Empat orang Ketua Nasional Jemaat Ahmadiyah sudah menunaikan rukun Islam yang ke lima tersebut. Bahkan ribuan orang Ahmadiyah lainnya, atas karunia dan rezeqi dari Allah Ta’ala, juga telah berhasil menunaikan rukun Islam tersebut. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa rukun Islam yang ke 5 bagi orang Ahmadiyah adalah berhajji ke tanah suci yang ada di Makkah.
  Ada pun Rabwah dan Qadian adalah dua tempat yang memiliki ikatan sejarah yang kuat bagi Jemaat Ahmadiyah. Rabwah adalah pusat pengelolaan administrasi Ahmadiyah seluruh dunia. Di Rabwah lah semua laporan kerja seluruh cabang Jemaat Ahmadiyah di dunia ini diolah, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Rabwah pun menjadi pusat pendidikan bagi Mubaligh Jemaat Ahmadiyah se-dunia.
  Sementara Qadian adalah tanah kelahiran Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Kota itu adalah saksi dari lahir dan berkembangnya Ahmadiyah ke pelosok dunia.
  Di Qadian ini terdapat makam Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as).
  5. Jemaat Ahmadiyah memang memiliki kalender tersendiri yang di sebut Hijri Syamsi. Sistem kalender ini diciptakan oleh Khalifah Ahmadiyah II Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra). Kalender ini diciptakan sebagai upaya dari Ahmadiyah untuk menciptakan sistem kalender baru dalam Islam, pasalnya sistem Kalender yang biasa dipakai oleh umat Islam adalah sistem kalender yang sudah digunakan oleh orang-orang sebelum Islam.

 48. Saya hanya bertanya bukan menuduh. Tolong fahami tulisan saya !!!
  1. Kalau Ahmadiyah punya kalender sendiri, berarti tidak ada Ramadhan. Kapan Ahmadiyah melaksanakan Shaum dan Hajji ? sedangkan dalam Islam Ramadhan adalah bulan diwajibkannya Shum dan Hajji pada bulan Dzulhijjah.
  2. Anda menyebutkan bahwa Mirza gulam Ahmad adalah Al-Mahdi. Bisakah anda menyebutkan cirri-ciri Al-mahdi ?

 49. satu lagi menenai kalender.
  kalender yang digunakan umat islam sudah digunakan oleh orang orang sebelum islam. mengapa nabi Muhammad tidak merubah kalender tersebut ?
  ahmadiyah sendiri mengakui syari’at nabi Muhammad mengapa masih memakai kalender yang lain ??

 50. Tujuan kalender Hijri Syamsi diciptakan oleh Khalifah Ahmadiyah II adalah untuk menyesuaikan penanggalan dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad (saw) dengan sistem perhitungan Masehi/Syamsiah. Manfaatnya agar setiap orang yang mempelajari sejarah Islam dapat dengan mudah mengetahui bulan apa sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad (saw). Penamaan bulan seperti Sulh, Tabligh, Aman dan lain-lain adalah mengabadikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dijaman Rasulullah Muhammad (saw) yang disesuaikan dengan penanggalan Masehi. Misalnya Januari=Sulh atau perdamaian. Pebruari=Tabligh, yaitu untuk pertama kalinya di bulan Pebruari Rasulullah Muhammad (saw) mengirimkan surat kepada raja-raja yang berkuasa, yang isi suratnya agar para raja itu menyembah Allah yang Esa. begitu pula dengan April=Syahadat dimana pada bulan tersebut banyak sekali umat Islam yang Sahid, Mei=Hijrah, yaitu Hijrahnya Rasulullah dan umat Islam lainnya dari Makkah ke Madinah, Juni=Ihsan, yaitu penaklukan kota Makkah, dimana semua penduduk Makkah mendapat Ihsan atau kebaikan dari Rasullah dengan jalan diampuni semua dosa mereka. Juli=Wafa, kesetiaan, yaitu peristiwa kaum Anshar yang bersumpah untuk setia kepada kaum Muhajirin. September=Tabuk, yaitu peristiwa perang Tabuk di sebuah tempat bernama Tabuk yang terjadi di bulan September. Oktober=Ikha, yang artinya Persaudaraan, yaitu kaum Anshar mengangkat kaum Muhajirin bagaikan saudara kandung. Nopember=Nubuwah, yaitu Rasulullah Muhammad (saw) diangkat nabi oleh Allah Ta’ala dan Desember=Fatah, yaitu bulan kemenangan bagi umat Islam dari berbagai pertempuaran.

  Kalender umum yang biasa anda gunakan adalah dimulai dengan kelahiran Nabi Isa (as) yang bertalian dengan agama Kristen. Ada pun Qomariah/Hijriah adalah warisan dari umat sebelum Islam yang kemudian diadopsi oleh umat Islam dan penghitungannya dimulai dari Hijrahnya Rasulullah (saw). Setelah diadopsi, hanya ada satu nama bulan yang diganti oleh Islam yaitu bulan Natiq yang diganti menjadi Ramadhan.

  Untuk penentuan waktu ibadah puasa dan haji, Ahmadiyah mengikuti peraturan pemerintah yang berkuasa.

  Jika anda tidak setuju dengan sistem penanggalan yang diciptakan oleh Ahmadiyah, tidak ada keberatan sama sekali dari kami. Kami menggunakan system kalender itu semata-mata ingin mengabadikan berbagai peristiwa penting yang pernah dialami oleh Umat Islam di zaman Rasulullah Muhammad (saw).

  Coba sekarang sebutkan, jamaah Islam mana yang mengabadikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman Rasulullah menjadi nama-nama bulan dalam sebuah system Kalender?

  Semua terserah anda….

 51. Ciri-ciri tentang Imam Mahdi begitu banyak ditulis dalam berbagai buku. Namun para penulis itu memiliki penafsiran yang berbeda satu sama lain tentang ciri-ciri Imam Mahdi tersebut.
  Bagi saya pribadi ciri-ciri yang tercantum dalam berbagai buku itu sebagai panduan praktis saja sementara untuk menentukan banar tidaknya seseorang mengaku sebagai Imam Mahdi, jawabannya hanya pada Allah Ta’ala semata.

  Allah Ta’ala lah yang memberikan petunjuk mana Imam Mahdi yang benar dan mana pula yang palsu. Cara terbaik yang diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad (saw) untuk meminta petunjuk agar mendapat jalan yang benar dari Allah Ta’ala adalah melalui Shalat Istikharah dan memperbanyak Shalawat.

  Jadi jalan terbaik untuk menemukan Imam Mahdi yang benar adalah melalui Shalat Istikharah dan memperbanyak baca Shalawat nabi.

  Dari sekian banyak jamaah Islam yang ada di dunia ini hanya Jemaat Ahmadiyah yang mengaku didirikan oleh orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi penerus Rasulullah Muhammad (saw).

  Hingga saat ini, walau pun Ahmadiyah mendapat berbagai fitnahan, mulai dari fitnah didirikan oleh Inggris, berkitab suci Tadzkirah, berkiblat ke Makkah hingga difitnah memiliki perkuburan syurga, tapi Ahmadiyah tetap berdiri kokoh dan terus berkembang.

  Tidak ada satu pun anti Ahmadiyah yang mampu melenyapkan Ahmadiyah.

  Saat ini Ahmadiyah sudah berdiri di 198 Negara di Dunia dengan jumlah anggotanya lebih dari 300 juta orang.

  Baru-baru ini Jemaat Ahmadiyah berhasil mendirikan cabang Ahmadiyah baru di negara Fidel Castro yaitu KUBA.

  Pendirian Ahmadiyah di KUBA ini dinilai sebagai prestasi luar biasa, pasalnya di KUBA ini sangat sulit agama berkembang karena KUBA masih tercatat sebagai negara Komunis.

 52. @sukma
  Astagfirullahaladzim… Bertaubatlah sodariku yang saya cinta karena Allah Ta’ala,,, Janganlah Anda menafsirkan agama dengan logika, karena agama itu adalah hati, penyangkutpautan asma Allah yang Maha Kekal dan Maha Berbicara sangat jauh menyimpang dari penafsiran yang sebenarnya. Allah SWT Kekal dalam arti Allah tak akan mati seperti apa yang terjadi kepada makhluk ciptaannya, dan Allah Maha Berbicara bukan berarti Allah selalu berbicara kepada manusia melalui malaikat Jibril sehingga manusia itu disebut NABI atau RASUL sampai kiamat tiba,bukan. Allah meliputi segala yang ada Allah bisa berbicara kepada siapa aja yang Allah kehendaki, saudariku, bukan berarti itu adalah NABI atau RASUL, Subhanallah Maha Suci Allah yang memberi ilmu yang luas kepada Rasulullah, tidakkah Anda sadar bahwa hadits Rasulullah sudah mulai nampak. Percayalah ya saudariku,,, khataman nabiyyin berarti nabi yang terkahir, darimana kaum Anda menerjemahkan dengan kata cincin? Apakah ada yang ahlu allugoh al arabiyah, jika memang ada, bisa temui saya? dari mana dapat kata itu, instansi yang saya naungi sekarang adalah instansi yang banyak terdapat orang2 ahli bahasa Arab, karena memang mereka dari bangsa Arab, asli, yang tidak menerjemahkan bahasa Arab dengan asal,Ya Saudariku,,, jika Anda pernah membaca Al Qur’an dan Anda menamatkannya apa yang biasa Anda sebut? Khatam bukan? itu berarti khatam=tamat=the last. Dasar pengadaan Imam Anda saja sudah salah, kenapa harus diteruskan ke yang lainnya. Urusan ini memang urusan diri sendiri dengan Allah,,, tapi ya Saudariku ketahuilah yang Anda lakukan sekarang adalah kesesatan yang nyata,,,

 53. haa…
  nabi apaan ??/
  nabi palsu…
  nabi gila…

  kpada pnganut ahmadiah…
  kembalilah dan tobatlah kalian….
  Allah slalu mnerima tobat…
  dan sungguh demi Allah, tidak pernah ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW tercinta..

  bukalah ahti mereka Ya Allah..
  amien Yha Rabb..

 54. @sukma :
  benar gak bahwa mirza ghulam mengartikan arti dari surah Al-Ahzab ayat 40
  sebagai “cincin”, dan bukan “penutup”.
  kalau bisa posting juga tuh link-nya (hasil scan “alquran versi anda”) tp yg terjemahannya. katanya kan udah di translate ke banyak bahasa. biar keliatan inteleknya gitu lho…
  jd apa yang anda sampaikan ada rujukannya semua. dalil gitu bos.

 55. Manusia dimuliakan di dunia dengan akal pikir.
  tapi manusia disesatkan oleh olah pikir mereka….

  sebagai seorang Muslim saya merasa kita telah dipecah belah sebagai seorang muslim…. itu karena kaum ZIONIS telah mengolah akal pikir kita untuk menyesatkan atau memecahkan ke Musliman kita…….

  Allahu Akbar!!!!
  semoga diberikan jalan kembali yang benar…
  amien…..

 56. Kebebasan Beragama on September 3rd, 2010 at 14:54

  Orang beragama kok dilarang, kalau ajaran ahmadiyah menyimpang ya itu hak asasi manusia mereka.

  Bagaimana seandainya jika dibalik bahwa ahmadiyah adalah agama mayoritas, dan islam minoritas diminta untuk dibubarkan ?

 57. Kepada sdr Rismalil, ketika saya sebagai seorang Muslim yang bergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah dituduh sebagai orang yang bukan Islam, saya mencoba menjawab tuduhan tersebut dengan dalil-dalil dari Al qur’an dan Hadits dan juga akal pikiran. Akal pikiran adalah anugerah termulia dari Allah Ta’ala bagi umat manusia sehingga manusia memiliki derajat sangat mulia dibandingkan dengan binatang, entah bagaimana dengan anda sendiri, apakah selama ini anda tidak menggunakan akal pikiran dalam beragama?.
  Jika anda mengartikan sifat BAQQA sebagai tidak pernah mati seperti yang dialami oleh mahluk-Nya, maka jawaban anda justru yang salah. Sifat yang anda sebutkan itu disebut dengan AL HAYYU, artinya yang Maha Hidup.
  Ada pun sifat BAQQA menurut para ulama artinya Maha Kekal dari segi sifat dan jenis-Nya. Salah satu sifat Allah Ta’ala itu adalah Maha Berbicara, artinya Allah Ta’ala akan terus berbicara, tanpa dibatasi oleh kedatangan yang Mulia Rasulullah Muhammad (saw). Justru hanya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah (saw) sendirilah manusia dapat menerima wahyu dari Allah Ta’ala. Rasulullah (saw) bagaikan cahaya di tengah kegelapan yang mampu membimbing manusia menuju Allah Ta’ala.
  Saat ini hanya melalui ajaran Islam saja manusia dapat menuju Allah Ta’ala dan dapat menerima wahyu dari Allah Ta’ala.
  Anda benar bahwa Allah Ta’ala hanya akan menurunkan wahyu kepada manusia yang Dia kehendaki saja, tapi saya sangat yakin bahwa orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah Ta’ala akan anda cap sesat, gila dan menyimpang, karena anda sangat yakin bahwa Allah Ta’ala tidak mungkin berbicara kepada manusia zaman sekarang ini.
  Asusmsi anda tentang orang-orang yang telah menerima wahyu dari Allah Ta’ala adalah nabi atau Rasul, nampak sekali jika anda sangat tidak paham tentang masalah ini.
  Jika anda pelajari tentang kehidupan Fir’aun dan Nabi Musa (as) dalam Al qur’an, anda akan dapatkan jenis wahyu yang tidak membuat seseorang yang menerimanya otomatis menjadi nabi. Dalam Al qur’an disebutkan bahwa istri Fir’aun dan ibunya Nabi Musa (as) telah menerima wahyu dari Allah Ta’ala. Apakah kedua wanita itu bisa disebut nabi? tentu tidak. OK, jika anda meminta saya untuk tidak menggunakan logika dalam menafsirkan agama, saya akan sebutkan disini contoh tentang mahluk lain selain manusia yang menerima wahyu dari Allah Ta’ala, yaitu lebah dan gunung-gunung. Dalam Al Qur’an surat An Nahl sangat jelas disebutkan bahwa Lebah telah menerima wahyu. Saya yakin anda akan mempercayai hal tersebut karena anda telah mengaku beragama tanpa logika.
  Seseorang yang sering menerima wahyu dari Allah Ta’ala belum tentu seorang Nabi. Akan tetapi ketika Allah Ta’ala mengangkatnya menjadi Nabi otomatis dia akan sering menerima wahyu dari Allah Ta’ala.
  Masalah yang muncul dari awal manusia diciptakan hingga hari kiamat, adalah manusia tidak percaya jika ada manusia yang hidup disekitarnya mengaku menerima wahyu. Orang-orang yang hidup se-zaman dengan para nabi telah memilih jalan sebagai orang-orang penentang Nabi yang telah menerima wahyu dari Allah Ta’ala. Maka tak heran jika sering kita temukan azab-azab yang menimpa kaum seorang Nabi.
  Yang Mulia Rasulullah (saw) pun demikian, selama hidupnya, bahkan hingga hari ini, banyak manusia yang tidak mempercayai beliau (saw) sebagai Nabi dari Allah Ta’ala.

 58. Coba anda buka kamus bahasa Arab paling populer di Indonesia KAMUS AL MUNAWWIR ARAB-INDONESIA halaman 348 pada kata KHOTAMUN-KHOTMUN
  Kata KHOTAMUN jika digandengkan dengan kata ASY SYAIAH (artinya sesuatu) maka akan memiliki arti membubuhi cap atau stempel.
  Turunan kata KHOTAMUN menjadi KHOOTIMUN atau KHOOTAMUN berarti cincin.
  Kata KHOOTIMUZ/KHOOTAMUZ ZIWAJ artinya cincin kawin. Pola kalimat ini sama dengan KHOOTAMUN NABIYYIN.
  Dalam ilmu Sharf kata KHOTAMA adalah kata kerja bentuk lampau (Fiil Madhi) kata ini bisa berkembang menjadi YAKHTUMU-kata kerja bentuk present continous (Fiil Mudhore) dan jadi KHOOTIMUN-kata yang menunjukan pelaku (Fail).
  Penutup Kenabian artinya oknum pelaku yang menutup kenabian dalam bahasa Arab kalimat ini yang benar adalah KHOOTIMUN NABIYYIN, sementara kalimat dalam Surat Al Ahzab ayat 40 disebut dengan kata KHOOTAMAN NABIYYIN yang sesuai dengan kamus bahasa Arab seperti AL MUNAWWIR yang telah saya tuliskan.
  Jika anda bertanya kenapa para ulama tidak pernah mengungkap kasus ini? Jawabannya karena jika diungkap mereka harus mengakui dalil yang dijelaskan oleh Ahmadiyah.
  Untuk mengaburkan penjelasan dari Ahmadiyah tentang kasus ini para ulama anti Ahmadiyah mengangkat berbagai isu, salah satu yang sangat populer yang berkembang di Indonesia bahwa Ahmadiyah berkitabkan (nauzubilah) Tadzkirah.
  Terserah anda akan mengakui Ahmadiyah sebagai Islam atau bukan, karena semua keyakinan anda tentang Ahmadiyah akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Ta’ala. Jika anda percaya Ahmadiyah versi MUI itu hak anda sepenuhnya, dan anda bersama MUI bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fitnah dan tuduhan yang telah anda alamatkan kepada Ahmadiyah. Ahmadiyah sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menghukum segala tuduhan dan fitnah yang dialamatkan, hanya Allah Ta’ala saja yang berhak memberi hukuman yang setimpal atas efek dari fitnah dan tuduhan tersebut.
  Semua terserah anda..

 59. (Nauzubilah) Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah. Konsep bahwa Ahmadiyah berkitabkan Tadzkirah dipopulerkan oleh Amin Djamaludin setelah mengetahui bahwa Ahmadiyah berhasil menarik orang-orang non Islam setelah membaca kitab suci Al Qur’an yang diterjemahkan oleh Ahmadiyah ke dalam berbagai bahasa Nasional di dunia. Pameran terjemahaan Al qur’an ke berbagai bahasa Nasional di dunia pertama kali digelar pada tanggal 23 Maret 1989 atau bertepatan dengan acara Tasyakur se-Abad Ahmadiyah yang dilakukan serentak di seluruh dunia. Untuk Indonesia acara itu dipusatkan di Yogyakarta.
  Setelah pameran Al Qur’an dalam seratus bahasa Nasional di seluruh dunia itu lalu munculah buku karangan Amin Djamaludin yang berjudul Ahmadiyah dan Pembajakan Al qur’an yang terbit pada tahun 1992. Semenjak saat itu hingga hari ini orang-orang berkeyakinan bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah Tadzikrah. Ironisnya, MUI yang merupakan kumpulan pakar Agama dan Kementerian Agama RI, lebih percaya kepada kedustaan dan fitnah yang keluar dari Amin Djamaludin tersebut hingga keluar fatwa sesat-menyesatkan untuk Ahmadiyah.
  Siapa pun anda yang percaya bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah Tadzkirah anda sebenarnya adalah korban fitnah dari Amin Djamaludin.
  Semoga kita semua terlepas dari fitnah Amin Djamaludin………….

 60. Peace… Sepertinya qt tlah terjerumus dalam kesia2an alias Debat kusir. Ahmadiyah, gw yakin lo dah dibayar ma Zionist buat menganut ajaran GM. Pake sistem multi level, lumayan buat nambah2 kebutuhan d dunia. Skalian, penganut ahmadiah aj yg mengaku jd nabi. Biar satu dapat sumbangan dr israel.

 61. ga usah ribut disini on October 2nd, 2010 at 22:24

  Bu sukma, begini…disini ibu menjelaskan sebegitu meyakinkannya..
  Mungkin bnyk yg nyaris yakin.tapi mengapa ahmadiyah tdk pernah mau berbicara secara
  Gamblang dan jelas di forum?maksud saya,benar2 forum seperti yg bnyk
  Dilakukan oleh ulama2 islam dan pemuka agama lain untuk menjelaskan
  Agama mereka.jadi benar2 orang yg ahli di bidangnya (contoh: bahasa).
  Kalau nama bulan berubah.kapan kita puasa?kapan kita haji?
  Kalau ahmadiyah ngikutin pemerintah.misal pemerintah semua ngikut
  Ahmadiyah.pakai bulan-nya ahmadiyah dan masehi,nah,,,terus gimana mutusinnya?
  Kemudian bila mirza diyakini sbg salah satu nabi,berarti ibnu hibban juga nabi dong.
  Trus bukhari n muslim juga?atau org2 yg sering dpt “gift” dr اَللّهُ
  Nabi juga?klo gtu,dr jaman nabi muhammad aja deh,udah lebih dr 124ribu dong
  Belum lagi nabi2 yg sebelum beliau.ya kan?
  Kadang,semakin bnyk menterjemahkan,smakin rancu lho,bu.
  Contoh,gift dlm bahasa inggris.di bahasa indonesiakan apa artinya?
  Beda2 kan??jgn bangga dulu.bahasa daerah deh.jegagik,atau jeblug..
  Itu bahasa jawa.mada bahasa minang,tolong artikan ke bahasa indonesia
  Atau bahasa arab dgn arti yg totally sama persis!
  Itu mengapa alquran biarpun ada terjemahannya,arabnya harus selalu diikutkan.
  Biar jelas. ;)

  Gini aja deh.intinya,coba kita tunggu petinggi2 ahmadiyah untuk melakukan
  Confrensi terbuka atau rekaman deh menjelaskan selama ini yg salah,tp jgn di forum
  Atau pribadi begini.langsung,live misal dr india,atau indonesia trus disirakan
  Seluruh dunia atau indonesia.

  Soalnya klo gini kan biar jelas.mui pasti mau membuka diri untuk mengakui kesalahan
  Bila memang selama ini ahmadiyah benar.maka kami tidak akan menganggap
  Ahmadiyah bukan islam,melainkan ahmadiyah adl aliran islam ;)

 62. muhammad syukri on October 4th, 2010 at 23:02

  anda orang ahmadiyah seolah-olah telah paham benar tentang ajaran anda sebelumnya, sehingga anda mencari sesuatu(entah itu berupa ilmu, ajaran, atau bahkan keyakinan akan sesuatu selain dari allh swt, kemudian rasullulah saw) yang baru dengan maksud untuk menambah iman dan taqwa pada allah swt.

  pernahkah anda mendengar,melihat, dan membacanya bahwa didalam al-qur’an ada dijelaskan tentang kemukjizatan al-qur’an ialah PENERANG SEKALIAN ALAM( bukan hanya untuk orang islam , selain itu ada lagi penjelasan tentang keutuhan dan kemurnian al-qur’an ditangan tuhan dan akan terus terjaga hingga akhir zaman.

  dan sekarang yang saya tanyakan dengan anda wahai saudaraku, pernahkah anda semua PAHAMI akan maksud dari kilasan ayat-ayat ( yang dapat disamakan dalam bentuk arti bukan tulisan ataupun susunan katanya ) yang sudah saya tuliskan diatas?

 63. muhammad syukri on October 4th, 2010 at 23:51

  *tidak ada lagi kitab yang paling baik dan benar diatas dunia ini selain al-qur’an dan hadits shahih.

  *syarat-syarat yang telah anda tuliskan diatas sudah islam miliki sejak beribu tahun yang lalu, sebagai syarat menjadi seorang muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kpd allah swt.

  *tentang imam mahdi

  Sabda Nabi SAW,

  “Tempat lahir Al-Mahdi adalah di Madinah, dan dia adalah salah seorang Ahlulbaitku, dan tempat hijrahnya adalah Baitulmaqdis. Jambangnya nipis, kelopak matanya sentiasa bercelak, giginya berjarak, ada tahi lalat pada pipinya dan di belikatnya ada cap kenabian. Dia akan muncul di bawah Panji-panji Kenabian yang bertanda dan berwarna hitam, dan tidak pernah lagi berkibar sejak kewafatan baginda SAW, lalu dikibarkan oleh Al-Mahdi. Allah akan membantunya dengan tiga ribu malaikat, yang akan memukul muka dan punggung setiap orang yang menentangnya, dan umurnya adalah tiga puluh atau empat puluh tahun.”

 64. susah deh sukma di kasih tau, hanya Allah yang bisa membulak balikkan hati seseorang Ya RAbb tunjukkan dan selalu lindungi hambaMu ini agar selalu berada di jalan MU Amien, suk kalo mau malsuin agama agama yang lain aja deh jangan islam tapi emang rasul juga udah ngasih tau bahwa ntar banyak yang ngaku2 nabi sekarang nonton di tv udah banyak yang ngaku nabi biar Allah yang mengazab kalo tuh yang ngaku2 nabi ga tobat2

 65. Jemaat Ahmadiyah mempercayai bahwa Al qur’an adalah kitab Syariat terakhir yang diturunkan Allah Ta’ala untuk umat manusia melalui Rasulullah Muhammad (saw). Setelah Al qur’an turun tidak akan pernah ada kitab suci lainnya lagi yang turun.

  Kesempurnaan dan kelengkapan isi Al qur’an tidak akan pernah bisa ditandingi oleh kitab suci agama mana pun.

  Dengan turunnya Al qur’an sekaligus ‘diresmikan’nya agama Islam oleh Allah Ta’ala menjadi mutlak bahwa Al qur’an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta’ala dan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan untuk umat manusia.

  Sebelum Islam, Allah Ta’ala tidak pernah menyebut dan meridhai suatu agama sesuai dengan keinginan Allah Ta’ala sendiri.
  Nama-nama agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, Zoroaster, Kong hu cu, Sinto, Tao dan lain-lain selalu mengacu pada tempat agama itu muncul atau mengacu pada pribadi orang yang mengajarkan agama tersebut.Hanya Islam satu-satunya agama di dunia ini yang langsung diberi nama oleh Allah Ta’ala sendiri.

  Orang-orang yang belum mengenal baik Ahmadiyah dan belum pernah melakukan penyelidikan selalu mengusulkan agar Ahmadiyah menjadi agama baru. Alasannya karena Ahmadiyah beda dengan Islam dan memiliki kitab suci, nabi dan tempat ibadah sendiri.

  Menurut saya pribadi, orang-orang tersebut telah ‘terpenjara’ oleh konsep agama yang dicetuskan oleh para Antropolog.

  Para Antropolog meyakini bahwa agama atau kepercayaan yang terdapat pada setiap masyarakat adalah sebagai bentuk apresiasi manusia terhadap keyakinan pada yang ‘tak terlihat’. Pada sudut ini, walau pun masih diperdebatkan oleh kalangan mereka sendiri, akhirnya agama dimasukan kepada kategori hasil budaya masyarakat tertentu.

  Maka tak heran mereka mengkategorikan agama-agama berdasarkan peta wilayah dimana agama tersebut lahir. Agama Yahudi, Kristen dan Islam dianggap oleh mereka sebagai agama yang memiliki sumber dan akar budaya yang sama, sementara Allah Ta’ala yang menurunkan agama itu sendiri perannya disetarakan dengan para dewa.

  Dalam kalangan ulama Islam agama telah dikategorikan menjadi agama Ardhi dan agama Samawi. Mereka berpendapat bahwa agama Ardhi adalah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri dan sebagai bagian dari budaya masyarakat. Yang termasuk agama Ardhi, menurut mereka adalah Budha, Hindu, Zoroaster dan lain-lain.

  Sementara agama Samawi adalah agama yang bersumber pada wahyu dari Allah Ta’ala. Agama Samawi ini menurut para ulama hanya ada tiga, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam.

  Kedua pendapat tersebut, yaitu pendapat ahli Antropologi dan ulama yang mengkategorikan ada agama Ardhi dan Samawi, murni berasal dari oleh pikir mereka saja yang besar kemungkinan salah.

  Allah Ta’ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Kepada seluruh umat manusia Allah Ta’ala berlaku sama. DIA akan senantiasa memberi petunjuk kepada setiap manusia yang meminta petunjuk, tak peduli berasal dari suku bangsa apa orang itu berasal.

  Allah Ta’ala memberi petunjuk tidak peduli kepada siapa. Hamba Allah yang berada di tengah-tengah hutan sekali pun tak lepas dari karunia mendapat petunjuk dari-Nya.

  Modern atau primitif seseoarang hanya terletak pada wawasan keilmuan saja, sedangkan potensi beriman kepada Allah Ta’ala setiap manusia memiliki fitrat yang sama.

  Usaha manusia mencari Tuhan yang Esa terjadi dan masih berlangsung di berbagai bangsa. Pada usaha mereka itu Allah Ta’ala tidak pernah mensia-siakan. Namun karena keterbatasan intelektual manusia dan berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda maka ritual, cara dan sebutannya pun berbeda-beda. Fenomena pencarian terhadap Allah Ta’ala yang Maha Esa dan Maha Benar yang terdapat pada bangsa-bangsa inilah yang kemudian disimpulkan oleh para Antropolog sebagai budaya. Sementara ulama menyimpulkannya sebagai agama Ardhi atau agama Bumi. Jadi sangat wajar jika para Antropolog dan ulama bisa seenaknya membuat agama, dan (nauzubillah) memandulkan peran Allah Ta’ala.

  Proses pencarian terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Maha Benar berakhir pada ajaran Islam. Setelah Al qur’an dan Islam dilembagakan menjadi sebuah agama oleh Allah Ta’ala, maka jalan yang benar itu adalah Islam. Hanya Islam satu-satunya agama yang dapat mengantar manusia mengenal Tuhan yang Maha Esa dan Maha Benar.
  Sedangkan petunjuk-petunjuk Allah Ta’ala yang pernah diturunkan kepada bangsa-bangsa yang mencari Ke-Maha Esa-an dan Ke-Maha Benar-an Tuhan menjadi ‘modal’ untuk menemukan Kebenaran dalam Islam. Maka tak heran jika Islam begitu cepat dan mudah diterima oleh setiap suku bangsa di berbagai belahan dunia.

  Cepat dan mudahnya Islam di terima oleh orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa disebabkan karena ada kecocokan. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa pada dasarnya Allah Ta’ala itu satu dan agama itu pun satu, yaitu Islam. Sementara agama-agama lain yang dikategorikan sebagai agama budaya atau agama Ardhi oleh para Antropolog dan Ulama adalah bersumber dari Allah Ta’ala juga, dan fungsinya ibarat ‘pengantar’ untuk bisa dengan mudah menerima Islam.

  Saat ini suku bangsa yang memusuhi ajaran Islam bisa dipastikan bahwa suku bangsa itu belum bersentuhan langsung dengan ajaran Islam atau mungkin telah tercemari oleh aneka fitnah oleh oknum-oknum agama tertentu yang takut kehilangan umat.

  Mengacu pada pendapat-pendapat para Antropolg dan para Ulama itu pula lah maka kalangan yang tidak tahu Ahmadiyah mengusulkan agar Ahmadiyah menjadi agama baru. Pada posisi ini, nampak sekali bahwa mereka yakin bahwa agama bisa dibentuk dan dibuat oleh manusia dengan sesuka hati dan mengkategorikan agama seperti itu sebagai agama Ardhi.

  Orang-orang yang mengusulkan agar Ahmadiyah menjadi agama baru lupa bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta’ala. Mereka pun tidak paham bahwa ajaran Islam telah sempurna dan lengkap sehingga tidak perlu lagi agama baru seperti Ahmadiyah.

  Saya sebagai seorang anggota Ahmadiyah, yang anda tuduh sebagai orang kafir, percaya dan yakin bahwa Islam itu agama terakhir yang ajarannya sempurna dan lengkap. Menurut saya tidak akan pernah lagi ada agama setelah Islam.

  Tapi saya sangat heran, kenapa anda yang mengaku ‘paling Islam’ ternyata masih menganggap ada lagi agama setelah Islam?

  Apakah anda termasuk orang yang percaya bahwa agama itu sebagai budaya dari manusia belaka dan mengenyampingkan peran Allah Ta’ala?

 66. Jemaat Ahmadiyah kerap dituduh memiliki kitab suci sendiri bernama Tadzkirah. Tuduhan ini semakin kuat pasca Perayaan Se-Abad Jemaat Ahmadiyah yang dirayakan pada 23 Maret 1989. Saat itu Jemaat Ahmadiyah yang berada di seluruh pelosok dunia merayakan acara dengan mengadakan pameran Al Qur’an yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa puluh bahasa Nasional dunia dari target 100 bahasa hasil terjemahaan anggota Jemaat Ahmadiyah.
  Di Indonesia sendiri pameran tersebut diadakan di kota Yogyakarta. Banyak pengunjung yang kagum dengan terjemahaan Al qur’an ke dalam beberapa puluh bahasa itu, akan tetapi tidak sedikit pula yang mengecam Ahmadiyah dengan alasan bahwa Ahmadiyah bukan Islam.
  Pada bulan Mei 1993, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam Amin Djamaludin membuat buku yang sangat provokatif berjudul Ahmadiyah dan Pembajakan Al qur’an. Buku yang sangat jauh dari fakta sebenarnya itu menjadi buku pertama di Indonesia yang mengupas tentang Tadzkirah, yang kemudian dijadikan dalil untuk menuduh Ahmadiyah berkitabkan Tadzkirah dan difitnah telah mengacak-acak Al qur’an.
  Sejak diterbitkannya buku tersebut, hingga mengalami cetak ulang beberapa kali, publik di Indonesia, baik dari kalangan awam, pejabat mau pun ulama, mempercayai bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah Tadzkirah.
  Buku tersebut sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan pejabat daerah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah.
  Bahkan buku tersebut pun kerap dijadikan dalil oleh para anti Ahmadiyah untuk memprovokasi massa agar mau melakukan kerusuhan.
  Pada beberapa kerusuhan massa yang berakhir dengan pembakaran mesjid yang biasa digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah, massa melakukan pembakaran terhadap mesjid dan aneka barang lainnya yang berada di dalam mesjid termasuk kitab suci Al qur’an.
  Dikira Ahmadiyah berkitabkan Tadzkirah, massa malah membakar kitab suci Al qur’an. Seperti yang terjadi di Cisalada Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor, sebanyak 52 eksemplar Kitab Suci Al qur’an terbakar.
  Peristiwa pembakaran mesjid-mesjid yang berakibat hangusnya puluhan Al qur’an itu menjadi bukti kuat bahwa buku karangan Amin Djamaludin berjudul Ahmadiyah dan Pembajakan Al qur’an sepenuhnya berisi dusta dan fitnah belaka. [][]

 67. uda deh,
  pokok nya nabi itu yg terakhir kan mahamad,
  dan tuhan itu kan cuma satu, allah swt.
  bego amat tu orang kalau mikir yg aneh2,
  apalgi yg ngikutin, tambah bego dari orang yg menganggap manusia tu tuhan atau tuhan sama aja manusia.
  bego bego bego

 68. udahlah, ahmadiyah tu bukan islam. karna sngat tidak sesuai dengan ajaran islam yang berpegang teguh hanya pada alQur’an dan AlHadist. apalagi tentang nabi terakhir. itu saja sudah sangat menjelaskan bahwa ahmadiyah bertentangan dengan islam yang berkeyakinan bahwa nabi terakhir adalah Muhammad SAW. satu hal saja yang menyimpang sudah sangat bisa dinyatakan kalian bukan termasuk agama islam. kalian ahmadiyah keliahatannya sangat yakin dengan apa yang mereka pegang, kalian sudah dibutakan oleh syetan yang terkutuk. astaghfirulloh haladzim..ya Allah tuntunlah kami2 umatMu agar selalu berada di jalanMu.

 69. untuk ‘hamba Allah':

  Saya yakin anda memeluk Islam karena faktor turunan atau ‘ikut-ikutan’. Artinya anda menjadi Islam karena mengikuti orang tua anda yang sebelumnya sudah memeluk Islam atau karena anda tinggal di wilayah yang secara kebetulan mayoritas penduduknya Islam.

 70. @sukma : baiklah bu..anda lebih hebat dari para cendekiawan, ulama2 pemikir Islam terdahulu sehingga tak satupun pendapat mereka yang ibu ikuti..by the way kemarin saya dapat wahyu…apakah ibu mempercayainya? Sesuai keyakinan ibu, ibu harus percaya kalo saya adalah nabi….

 71. Untuk Rahman

  Jika hanya mengakui tanpa ada bukti, itu adalah dusta. Apakah anda punya bukti bahwa anda benar-benar menerima wahyu?
  Jangan anda jadikan masalah ini sebagai masalah sepele dan candaan belaka.

 72. yg gw tahu,ghulam ahmad itu antek penjajah.keluarganyapun antek penjajah.antek orang kafir.orang yang bergaul dg orang kafir ya jd kaya “si ghulam ahmad”.lihat sejarah ghila ahmad d interaksi dg inggris saat itu. bahkan di india ada agama singh.itulah org2 yang dah keblinger.semua tunduk kemauan penjajah.sampai2 agamapun digadaikan.syarat sah jd pengikut ahmadiyah poin 2:
  2. ………….. mengadakan huru-hara, dan memberontak …..
  itu kan titipan inggris agar rakyat india tidak memberontak.
  hei sukma..
  gw cm kasihan ama loe.terserah luh aja mau terima atau g

 73. untuk mhs…saya orang Ahmadiyah, saya lebih tahu tentang Ahmadiyah dan Islam daripada anda. Saya percaya anda tahu Islam, tapi saya yakin 100% anda tidak tahu sama sekali apa itu Ahmadiyah.

  Jadi jangan pernah berkomentar jika anda buta masalah.

 74. wong jowo asli islam on October 25th, 2010 at 22:59

  buat apa tau ahmadiyah!nabi saya Muhammad SAW hanya membawa Islam bukan ahmadiyah,drpd ribut2 suruh ahmadiyah jng pake nama ISLAm jelas!

 75. wong jowo asli islam on October 25th, 2010 at 23:05

  dari lahir sampe sekarang tuh ga pernah al quran nyebut nyebut mirza bulan amat sodikin sebagai nabi,nah klo lo pernah baca Quran dan ngaku berpedoman Quran ngapain lo percaya klo mirza bulan amat sodikin tuh nabi?bego lo

 76. ahmadiyah…sesat…kau akan diajab oleh Alloh s.w.t…wahai para pengikut ahmadiyah kalau kamu ingin menyesatkan kami, kami siap membasmi demi tegaknya kalimat tauhid AsyhaduALLaaiLaaHaillalloh Waasyhaduanna muhammadarosulluloh…Allohuakbar…Allohuakbar…hancurkan Ahmadiyah…basmi Ahmadiyah

 77. untuk wong jawa asli islam,

  Dalam sejarah berdirinya Jemaat Ahmadiyah, sejak 23 Maret tahun 1889, tidak pernah Ahmadiyah menggunakan istilah Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Malah sebaliknya, para anti Ahmadiyah lah, dengan tujuan agar Ahmadiyah dibenci oleh orang-orang, sering menggunakan istilah Nabi Mirza Ghulam Ahmad.

  Penggunaan kata itu ternyata cukup jitu, buktinya anda sendiri membenci Ahmadiyah padahal anda tidak pernah tahu tafsir konsep kenabian dari Ahmadiyah yang sebenarnya.

  Para ulama yang pernah berdialog dengan Ahmadiyah membahas tentang konsep kenabian, mereka mengakui bahwa konsep kenabian dari Ahmadiyah benar karena didukung oleh Al qur’an, Hadits, kamus bahasa Arab dan logika. Namun sangat disayangkan, para ulama itu hanya sebagian saja yang jujur dan terbuka untuk mengakuinya, sementara yang lainnya malah membuat aneka fitnah terhadap Ahmadiyah bahkan mengeluarkan fatwa Ahmadiyah Sesat Menyesatkan.

  Untuk anda, Wong Jawa Asli Islam, saya hanya bertanya dua pertanyaan saja.

  1. Allah Ta’ala memiliki sifat Maha Berbicara (Mutakalimiin) di mana Allah Ta’ala menjadikan Malaikat Jibril sebagai perantara untuk berdialog dengan manusia, pertanyaan saya, apakah saat ini sifat Allah Ta’ala itu masih ada? dan apakah malaikat Jibril sudah pensiun?
  2. Anda mempercayai bahwa Nabi Besar Muhammad (saw) adalah nabi terakhir, tapi anda pun percaya bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti, pertanyaan saya, Jika anda percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi kenapa anda percaya pula bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman? Apakah jika Nabi Isa itu datang di akhir zaman beliau akan menyandang gelar ‘mantan Nabi’? Begitu pula ketika anda percaya bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman tapi kenapa anda percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi Terakhir, bukankah terakhir itu artinya tidak akan pernah ada lagi?.

  Saya butuh jawaban anda yang elegan, bukan cacian. Jawaban yang elegan menunjukan bahwa anda manusia beradab dan berpendidikan.
  Ingat forum ini bernama DUNIA PELAJAR ISLAM INDONESIA, jika anda menjawab tidak sopan anda tidak layak bergabung dengan forum ini…

 78. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:01

  bodo amat sih lo,nabi Isa ada sebelum nabi muhammad SAW,dia akan datang diakhir jaman,Nabi Isa sudah aada sebelum nabi Muhammad,dan karena kuasa Allah dia akan datang diakhir jaman sebagai Nabi Isa juga,bukan bulam ahmad sodikin bego lo

 79. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:04

  jadi kesimpulannya tidak ada nabi baru setelah nabi muhammad saw,nabi Isa sdh ada sebelum nabi muhammad,dasar oon lo

 80. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:08

  Al quran sdh menjelaskan dengan sejelas jelasnya tidak ada nabi baru setelah nabi muhammad SAW,Nabi Isa sdh lahir sebelum Muhammad hanya beliau akan dibangkitkan menjelang kiamat,dan al quran tuh ga pernah menyebut Mirza gulam amat sebagai nabi

 81. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:09

  dah gila kali lo sukma logika kamu dimana sih

 82. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:10

  mang otak kamu dah diputer2 ma ajaran bul2 india tuh

 83. Wong Jawa Asli Islam on November 2nd, 2010 at 18:25

  klo berani jawab jujur pertanyaan saya dan anda memang orang Islam:apa bacaan syahadat dari orang2 ahmadiyah?
  Apa posisi Mirza bulam ahmad dalam ajaran ahmadiyah?Kitab At-Tazkirah yang diakui ahmadiyah tuh bagaimana kedudukannya dibanding al quran ataupun al hadist?apakah nama mirza gulam amat pernah namanya disebut dalam al quran maupun hadist?apakah dalam al quran ada disebut akan datang nabi baru melainkan dibangkitkannya nabi isa diakhir zaman?dan nabi isa sdh ada sebelum nabi muhammad dia bukan nabi baru,secara logika dia umurnya lebih panjang dari nabi muhammad karena akan dibangkitkan lagi karena kuasa Allah,pointnya ingat Isa bukan nabi baru setelah Nabi Muhammad

 84. saya juga mau tahu MG(ImamMahdi&Isa yang dijanjikan) sesuaikah ciri-ciri nya dengan Hadis Nabi? Kalau berpedoman pada Quran dan Hadits Nabi, mengapa buat Mesjid khusus jemaat, tidak gabung sama Muslim lainnya yang bukan Jemaat? apakah Muslim selain Jemaat Ahmadiyah itu memang kotor.tentang kasus khotam, ulama tidak mengungkap, saya rasa bukan tidak mengungkap melainkan anda sendiri yang tidak baca, coba baca tafsir-tafsir AlQuran yang jumlahnya kurang lebih 127 kitab tafsir, itu ungkapan para ulama, apakah anda menganggap bodoh kepada para mufassirin itu?

 85. untuk nama-nama bulan, mengapa di gabung dengan kalender masehi, pertanyaan tadi, tentang saum di bulan apa, dan haji di bulan apa, itu tidak dijawab, apakah tidak ada kemungkinan bahwa keyakinan anda juga salah? al haqqu min robbika fal takunanna minal mumtarin

 86. Nastain Nasacom Center on December 2nd, 2010 at 13:21

  @Sukma
  Ketahuan disini siapa yg jongkok logikanya, dlm tulisanya:====PENDIRI Suci Ahmadiyah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (Imam Mahdi & Isa Almasih Yang Dijanjikan) a.s., pada tanggal 23 Maret 1889, telah menetapkan 10 Syarat Baiat atau Masuk dan mengikat janji/ikrar kesetiaan ke dalam Jemaat Islam Ahmadiyah yang isinya adalah sebagai berikut:===
  tim ahmadiyah ini kelihatan sekali inkarussunnah, and “apakah imam mahdi dan ISA almasih adalah satu orang??????????” hati2lah dalam komentar anda tlah memfitnah almahdi dan almasih ibnu maryam, dan anda berbuat dusta pada mereka berdua!!!!!
  End: ===saya mencoba menjawab tuduhan tersebut dengan dalil-dalil dari Al qur’an dan Hadits dan juga akal pikiran==== Hadits mana yg anda gunakan untuk kuatkan klaim anda bahwa “PENDIRI Suci Ahmadiyah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (Imam Mahdi & Isa Almasih Yang Dijanjikan) a.s.”” kalo anda tdk bisa buktikan ANDA adalah pendusta besar dan Allah akan melaknat anda!!

 87. tidak ada nabi setelah nabi Muhammad SAW
  makanya kalo mau belajar islam jangan baca buku, banya al-Qu’an dan Hadist aja yang udah pasti benarnya… siapapun yang meragukan Alqur’an ato hadist berarti kaaaaaaaaaaafir seperti jidad dajjal yang ada tulisan Ka-fa-ro artinya kafir tau…

  jemaat ahmadiyah jelas-jelas meragukan alqur’an dan Hadist…. buktinya ada modifikasi isi al-kitab sesuai kebutuhannya..

  Allah SWT memerintahkan manusia (bukan cuma orang islam) untuk tunduk dan patuh kepada setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kalo para ahmadiyah masih ragu berarti anda kafaro dooonk….

  saya juga mandapatkan ilham kalo setiap keraguan adalah kemungkaran
  setiap kemungkaran adalah kafir
  karena ahmadiyah telah ragu terhadap sebagian ayat Al-Qur’an berarti mereka kafir…..
  setiap orang kafir selalu ingin merasakan nikmat dunia karena tau diri bakal masuk neraka, makanya maksain diri cari cara buat modifikasi Al-Qur’an agar mendapatkan susah menjalankan agamanya….
  Kayak motor aja pake acara Modif Sgala….

  ayat-ayat al-Qur’an jelas tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada satu mahlukpun di dunia yang bisa merubahnya, karena itu perintah Allah yang wajib ditaati

  “TIDAK ADA KERAGUAN DI DALAM AL-QUR’AN” SEDIKITPUN…………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kalo saya mencintai dunia, Maka Ahmadiyah adalah aliran yang tepat
  Sayangnya karena saya cintanya kepada Allah maka Ahmadiyah adalah SESAT…. kafir

 88. Mengapa hrus ada ajaran ahmadiah! Emg g puas pakais lebel islam aja.emg suka cri sensasi y

 89. Mengapa hrus ada ajaran ahmadiah! Emg g puas pakai lebel islam aja.emg suka cri sensasi aja y

 90. Satu lg untk ajaran ahmadiah klau g slah ajaranny kenapa dhajar masa? Betobatlh…

 91. gw stju dgn sdr karuhun..knp ahmadiyah solat nya hanya dgn jemaat nya sndri,masjid nya jg khusus jemaat ahmadiyah….WHY? klo emang ahmadiyah itu islam..knp ga gabung aja dgn jemaat islam yg lain? knp hrs memisahkan diri?bikin komunitas sendiri? bikin kampung sendiri? dari situlah timbul kecurigaan..ada apa dgn ahmadiyah? mohon penganut ahmadiyah untuk menjawabnya..thax

 92. Setelah saya membanca tentang ajaran AHMADIYAH,,, jelas2 ajaran AHMADIYAH ajaran SESAT, kalo Islam sesungguhnya menyebutkan nama ALLAH SWT, dengan ujung kata SWT ( Subhanallahu wataala ) bukan seperti sebutan Ajaran SESAT AHMADIYAH dengan ALLAH ta’ala…. seenak lo aja MG singkatin nama ALLAH SWT dgn ALLAH ta’ala….
  MG aja orang gila… berarti pengikut MG pun orang gila semua…
  Subhanallah… YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA-DOSA MEREKA ATAU HANGUSKAN MERAKA DARI BUMI MU INI YA ALLAH SWT….

 93. bu sukma saya mau menanyakan, kenapa gulami ahmad pernah mengatakan dalam kitab karangannya bahwa perkataan dia lebih baik daripada allah? memang diriwayatkan oleh para nabi terdahulu bahwa ada nabi penutup para nabi. tapi bukan gulami ahmad yang jadi nabi terakhir tapi Nabi Muhammad lah nabi terakhir. bu klo pengen tahu istilah arab itu dalam 1 kata mempunyai lebi dari 100 pengertian. makanya bahasa arabnya diperbaiki, lagi belajar dulu kitab di pesantrenan. biar ibu tidak berpacu pada kamus melulu. jika memang gulami ahmad adalah nabi, mungkin dia membawa risalah baru. bukan mengubah risalah yang ada.

 94. dan jangan lupa bu, para ulama di seluruh dunia menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. selain itu jika gulami ahmad adalah nabi terakhir mungkin Nabi Muhammad akan mengatakan pada para kaum muslimin bahwa akan nabi setelah beliau yang sering diriwayatkan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad.

 95. Hingga berusia 120 tahun lebih, di muka bumi ini hanya ada satu organisasi Islam yang mengaku didirikan oleh Allah Ta’ala dan pendirinya mengaku sebagai Imam Mahdi (as) penerus Rasulullah Muhammad (saw), yaitu Jemaat Ahmadiyah.

  Biar pun sudah difatwa sesat menyesatkan oleh Rabitah Alam Islami, OKI hingga MUI Jemaat Ahmadiyah tetap berkembang bahkan hingga sedikit-sedikit menguasi Arab Saudi. Saat ini lebih dari 3000 orang Ahmadi yang berasal dari berbagai negara yang menjadi ‘kuli’ berhasil mendirikan Jemaat Ahmadiyah Arab saudi.

  Para anggota Ahmadi itu menyewa 3 buah apartemen untuk melakukan shalat Jum’at berjamaah dan berbagai kegiatan lainnya di tiga kota berbeda.

  Ahmadiyah pun berhasil menyiarkan Muslim Television Ahmadiyya Session 3 berbahasa Arab, yang disiarkan melalui satelit yang di sewa dari perusahaan satelit di Swedia.

  Serangan via media terhadap Ahmadiyah ternyata menjadi berkah bagi kemajuan Ahmadiyah itu sendiri.

  Di Indonesia, walau pun pernah mendapat serangan, cabang Ahmadiyah telah bertambah menjadi 342 cabang.

 96. mira : preeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttt

 97. Allah SWT senantiasa menuntun ummatNYa.
  Gulam atau ahmadyah ataupun Nabi palsu lainnya hanyalah isyarat dari Allah SWT agar Manusia senantiasa memikirkan dan dapat menemukan kebenaran janji Allah SWT,yaitu Al Mahdi.
  Jangan kalian berselisih karena Al Mahdi adalah RAHASIA.

 98. klo niat beragama…BERAGAMALAH DG BENAR… !!!..klo tdk niat …mending atheis sajalah daripada bikin susah yang lain…………..

 99. Lihat ini dulu deh, keliatannya kok yang dibeberkan dilebih2kan ya?? Contohnya poin 2,3,4,5….
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya#Distinct_Ahmadiyya_beliefs
  Saya bukan penganut Ahmadiyah, alhamdullillah banget saya sangat percaya dengan Muhammad dan Islam yang saya anut. Tapi saya melihat ada tendensi fitnah disini. Sebagai seorang muslim, wajib hukum nya untuk berlaku adil. Benar?
  Jadi, tolong research dulu sebelum posting yang sensitif seperti ini…

 100. hancurkan ahmadyah
  karna ahmadyah adalah ajaran sesat..

 101. guejuganabiloh on February 7th, 2011 at 14:11

  whatever you said all, gw nih nabi yang paling baru
  nabi 2011
  kitab gw, yaaa lagi dipikir2 konsepnya tuh, kalo ada yang punya ide boleh hubungin gw
  hehehe

  Kalo ada Nabi setelah Nabi Muhammad AS
  berarti boleh doonk gw jadi nabi?
  Gw mau cari legalitas neh, kalo boleh tau gw kasih proposal ke siapa yah?

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 102. Assalamualaikum….
  Maaf saudara2ku….
  Aku bukanlah orang yg sangat mengerti soal agama, aku tau aku bodoh dalam agama, aku berusaha mencari tahu tentang agamaku sendiri, aku tak ada niat sedikitpun untuk meragu tentang agamaku.
  Tp aku bnr2 tertarik dgn diskusi kalian sebelumnya….
  Aku muslim, tp setahuku aku bukan ahmadiyah….
  Aku percaya akan kekuasaan Allah, aku percaya imam Mahdi akan muncul…
  tp bagaimana aku bisa tahu kalau dia telah muncul?
  apakah ada yg namanya pembaharuan agama dalam islam?

  lalu aku tertarik dengan pernyataan bahwa..
  kenapa ahmadiyah memisahkan diri dari umat islam lain, kenapa tidak membaur?
  apa alasan kalian membuat batas pemisah antara jemaat ahmadiyah dengan muslim yg ada saat ini? membuat masjid sendiri, shalat sendiri….

  bukankah kita sama2 islam?
  bukankah kalian mengakui Allah dan nabi Muhammad??

 103. Assalamualaikum….
  Maaf saudara2ku….
  Aku bukanlah orang yg sangat mengerti soal agama, aku tau aku bodoh dalam agama, aku berusaha mencari tahu tentang agamaku sendiri, aku tak ada niat sedikitpun untuk meragu tentang agamaku.
  Tp aku bnr2 tertarik dgn diskusi kalian sebelumnya….
  Aku muslim, tp setahuku aku bukan ahmadiyah….
  Aku percaya akan kekuasaan Allah, aku percaya imam Mahdi akan muncul…
  tp bagaimana aku bisa tahu kalau dia telah muncul?
  apakah ada yg namanya pembaharuan agama dalam islam?

  lalu aku tertarik dengan pernyataan bahwa..
  kenapa ahmadiyah memisahkan diri dari umat islam lain, kenapa tidak membaur?
  apa alasan kalian membuat batas pemisah antara jemaat ahmadiyah dengan muslim yg ada saat ini? membuat masjid sendiri, shalat sendiri….

  bukankah kita sama2 islam?
  bukankah kalian mengakui Allah dan nabi Muhammad??

 104. Jangan pedulikan ahmadiyah, marilah kita beribadah menurut keyakinan kita. Tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.

 105. […] This post was mentioned on Twitter by duke P, Zulvikram. Zulvikram said: Penyimpangan-penyimpangan Ajaran Ahmadiyah http://bit.ly/fa3uwp […]

 106. ahmadiah wajib diberantas terutama pemimpin-pemimpin mereka sebab telah menodai dan merusak ajaran murni islam, tidak ada toleransi beragama bagi mereka. ajaran penyimpangn mereka telah menyentuh akidah utama Dinullah.

 107. yg jelas ahkmadiyah sesat
  tdk ada nabi setelah rasululllah muhammad saw
  jika ada maka itu termasuk para pembohong besar
  seperti tertulis di atas dr jaman rasul saw aja sdh bnyak nabi palsu apalgi sekarang maka nya tewas karna kolera
  liat rasul saw gmn beliau mau di bunuh tdk pernah bs karna dilindungi Allah swt
  liat nabi palsu tewas mwnganaskankan dan kena koleraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 108. Mudah2an saudara2 kita yang tersesat cepat bertobat. Tiada tuhan selain Alloh dan nabi muhammad benar utusan Alloh nabi penutup dan terakhir. Jangan sampe nyesel pas udah pada meninggal blm pada tobat

 109. @Rya :
  Wa Alaikum salam wr wb… sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ttg pertanyaan2 saudara.. Ahmadiyah jelas2 berbeda dengan Islam murni. dari Nabinya & ajaran2nya JELAS BERBEDA,jadi wajar kalo perbedaan itu menjadi pembatas antara Ahmadiyah & Islam murni. sama halnya dengan agama2 lain yg tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir jaman & tiada ada nabi setelahnya.

 110. Akankah cukup jalur dialog,jika mereka terus menyiarkan dakwah yang menyesatkan??
  Jalan Nabi memang indah, syiar Rahmatan Lil Alamiinnn…
  tp bukanlah Nabi juga keras terhadap suatu Kebathilan??

  Innal Bathilaa kanaa Zahuuqo

 111. mustafa ibrahim on February 9th, 2011 at 10:28

  membubarkan ahmadiyah sama juga berjihad kejalan Allah SWT, jika dg cara yg baik2 ahmadiyah tetap tdk bisa dibubarkan maka dengan peperanganlah jalan satu2nya,,
  Ahmadiyah scara nyata2 telah mencoreng akidah2 agama islam yg sesungguhnya, kalau kita sebagai umat muslim yg berpegang teguh kpd Alquran serta rosul nabi Muhammad SAW maka kita tdk blh berdiam diri,,bukan kan agama sudah sperti harga diri bagi kaum yang beriman?? apakah kalian akan berdiam diri jika harga diri kalian diinjak2 dan dilecehkan?? memang peperangan bkn jalan terakhir tp jika dg cara2 yg baik tetap saja tdk menyelesaikan maka perang harus dilakukan,,
  Allahu Akbar,,,segala puji bagi Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW…

 112. kalau suatu kebathilan ada 3 cara penyelesaian,
  1. di bathin…. kalau tidak sadar juga…maka dgn:
  2. Omongan….. kalau tetep tidak bisa…. maka dengan:
  3. Tindakan.

  menegakkan dan melindungi Ajaran Agama Islam adalah sebuah Jihad !!!!
  Rage Against Ahmadiyah !!!!!
  mungkin ada beberapa alasan bg GMA:
  1. mendompleng Islam karena pengikut Ajaran Islam buanyak..
  atau..???
  2. GMA terobsesi jd bintang Bolywood tp gak kesampaian……….

  amit-amit jabang bayek……

 113. Ada pertanyaan,
  Bagimana seandainya pada abad ini memang diturunkan yang namanya Imam Mahdi? Bagaimana untuk verifikasinya?

  Maaf, saya bukan salah satu pengikutnya. Tapi, semua ajaran Ahmadiyah sama dengan Ahlu Sunnah waljama’ah, sampai nabi terakhir pun mereka mengaku Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, mereka menganggap golongan merekalah yang diditangkan untuk masa depan (mungkin seperti Imam Mahdi). Quot: “http://http://www.ahmadiyah.org/”.

 114. wah parah nih ahmadiyah, klo menurut gw cuma orang tolol & gak punya otak yang mau jadi pengikut ahmadiyah…
  klo emang punya kitab sendiri, ya udah jangan pake al-quran lagi, klo masih pake al-quran berarti harus percaya sama isi al-quran yg mengatakan klo tidak ada lg nabi stlah nabi muhammad saw…!!!

  gw bukan orang suci & alim, tapi setidaknya gw masih punya otak & logika untuk menilai & berfikir…
  BUBARKAN AHMADIYAH…
  AHMADIYAH BUKAN BAGIAN DARI UMAT ISLAM & UMAT RASULULLAH SAW…

 115. wah parah nih ahmadiyah, klo menurut gw cuma orang tolol & gak punya otak yang mau jadi pengikut ahmadiyah…
  klo emang punya kitab sendiri, ya udah jangan pake al-quran lagi, klo masih pake al-quran berarti harus percaya sama isi al-quran yg mengatakan klo tidak ada lg nabi stlah nabi muhammad saw…!!!

  gw bukan orang suci & alim, tapi setidaknya gw masih punya otak & logika untuk menilai & berfikir…
  BUBARKAN AHMADIYAH…
  AHMADIYAH BUKAN BAGIAN DARI UMAT ISLAM & UMAT RASULULLAH SAW…

 116. laknatullah ngalaihim ahmadiyah agama sesat… memang pantas di berantas semua ajaran sesat ahmadiyah… betul gw aja hanya orang gobloglah yg ikut ajaran mereka

 117. Allahuakbar!!!
  Tegakkan Islam jika ada yang berani menodai Islam tegur saja apabila tidak jera juga kita wajib berjihad memberantas mereka seperti halnya ahmadiyah itu mereka tak ubahnya dajjal-dajjal yang meraja lela!!!
  Astaghfirullah….

 118. Osmand Arrasyid on February 10th, 2011 at 09:47

  Allahuakbar!!!
  Tipu daya Dajjal…sudah merajalela.., itu semuatipudaya IBLIS laknatullah…, B’erhati2 dlm PErjalanan menuju JALAN CAHAYA ALLAH….NUR IMAN, HAQQUL YAQIN, LAILLAHAILAALLAH MUHAMMADURASULULLAH!!!!

 119. aq bkan lah orang yg tak berlumur dosa….
  bahkan mgkin sdah bnyak dosa yg aq bwat….

  tp satu yg q yakini bahwa ” ASHADUALLAILAHAILLAHAH WA’ASHADUANNAMUHAMMADARROSULUWLOH…. ”
  ” TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH ”
  itulah 2kalimat syahadat yg diyakini umat islam, jikalau msuk islam harus mengucapkan kalimat 2 syahadat…
  maka tiada lagi nabi selain MUHAMMAD,…..
  dan Tuhan itu 1 yaitu ALLAH, zat yg tidak berpuasa, sholat, tidur, jaga, menulis, bisa benar bisa salah, dan melakukan setubuh dengan perempuan.seperti yg di katakan Ahmadiah… jikalau memang Allah melakukan itu smua apa bdanya Allah dan Qta Manusia… ??????????
  sama seperti kita dan Presiden hanya beda jabatan…. ?????????

  jikalau derajad qta sama, buat ap qta takut ……..

 120. saya setuju dengan tanggapan para kaum muslimin sekalian….

  berantas musuh-musuh islam….

 121. Saudaraku yg tergabung dalam ini perlu dijelaskan bahwa ajaran Ahmadiyah sangat berbeda dengan ISLAM bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Hal ini perlu ditegaskan karena dari beberapa tulisan sebelumnya masih ada yang beranggapan (maaf, muda2an benar2 tdk tahu bukan sengaja seolah-olah tidak tahu) bahwa Ahmadiyah itu bagian dari ISLAM. Pendapat ini salah dan perlu diluruskan. Ahmadiyah boleh tumbuh di Indonesia ASAL menyatakan bukan ISLAM, tapi masalahnya mereka tdk mau. Mereka sengaja memposisikan sbg ISLAM dg tujuan agar labih mudah utk mengembangkannya. Mereka itu licik dan yg juga perlu kita waspadai, jgn2 memang benar kalau keberadaan Ahmadiyah di Indonesia adalah mega proyek israel dan yahudi dengan tujuan utk merusak ISLAM di Indonesia.

 122. Menurutku ajaran ahmadiyah hanya di sebarkan dengan cara melalui orang2 yang tidak berpendidikan dan jauh dari peradaban pada orang2 yang tidak perna beribadah dan belajar adama islam tidak pernah ngaji. karena dengan cara itu ajaran mereka bisa berkembang…

 123. AHMADIYAH bukan Islam..tetapi ingin hidup sprti Islam.,..(maksudnya biar mudah penyebarannya)…jd artinya Ahmadiyah telah menodai Islam….jd segera bubarkan atau mau tambah lagi korban????????

 124. Amadiyah!!!!???????????apaseh tu,,,spa juga tu ghulam mirza?bingung gw

 125. saya harap kalau ingin bikin agama baru jangan sekali2 ahmadiyah menjiplak dari alquran, kalau memang wahyu tuhan dia langsung, allah tidak pernah mengulang dua kali dengan kata-kata yang sama wahyu yang diturunkan kepada manusia,contohya alquran tidak pernah menjiplak dari injil atau yang laen, gaya bahasanya, serta punulisanya pun berbeda. jadi saya mohon ahmadiyah jng menamakan diri sebagai islam, munkin mirsha gulam adalah iblis yang pandai membaca alquran, sehinga dia menambahi sendiri serta membelotkan isi alquran, sebab iblis akan selalu menyesatkan manusia sampai hari kebangkitan/kiamat nanti, itu sudah sumpah iblis kpd allah terdapat dalam alquran, maka bertobatlah kalian pengikut ahmadiyah sebelum allah murka kepada kalian baik didunia ataupun dihari pembalasan nanti.

 126. ali nurdin rachman on March 5th, 2011 at 12:11

  ” LAILA HAILALLAH MUHAMMADARASULULLAH”

  ” org ahmadiyah di peruntukan mempelajari arti 2x masyahadat ini”

 127. wong jowo neng islam on March 10th, 2011 at 17:45

  alhamdulillah,masih banyak yang berjihad untuk Islam, hancurkan ahmadiyah klo dalam waktu secepatnya tidak dibubarkan atau berdiri sendiri sebagai agama baru diluar IslaM!

 128. gak usah repot repot uadah tau juga dalm firman Allah akan timbul 73 alirn yang memecahkan islam dengan membawa nama islam dan mengku nabi…jdi islam bukan nenek moyang tapi agama yang didik dengan kebenaran tanpa perbedaan kl sudah ada aliran maka dekat hari kiamat jika tidak membuka alquran sesungguhnya maka dia besama orang-orang yang sangat kafir letaknya api jahanam

 129. Ahmadiyah Kampret….. saya pernah hampir dijebak untuk bergabung dengan mereka sewaktu kuliah di Bandung. Sekitar tahun 1996, dengan dalih kajian agama islam beberapa senior saya yang sdh terlebih dahulu sesat menyebarkan ajarannya di kampus, dan benar mereka selalu mendengung dengungkan bahwa MGA adalah sang imam mahdi…. hari gini masih percaya imam mahdi si MGA? wong beliau sdh mati kok kiamatnya nggak datang2… BULLSHIT!!!

 130. Bubarkan aliran sesat d negara kita
  Jangan biarkan ajaran2 sesat masuk kedalam diri kita
  Oalah ahmadiah2 ajaran seperti itu kok masih d anut
  Caº°˚˚°ºX_XPëεº°˚˚°º3-|Ðέëhhº°˚˚°º#:-s

 131. sebabnya turun ayat khatamannabiyyin:
  rasulullah saw itu kan mempunyai seorang anak angkat yang namanya zaid. dan beliau juga mempunyai seorang sepupu yang dibilang terhormat yang namanya zainab. maka rasulullah menikahkan zaid dengan zainab itu. akan tetapi karena adanya ketidak cocokan diantara mereka sehingga mereka bercerai. merupkan suatu kehinaan pada waktu itu seorang perempuan yg dicerai oleh suaminya, disinilah rasulullah mengangkat derajat perempuan. kemudian beliau menikahi zainab bekas istri anak angkatnya itu. orang-orang arab pada waktu itu menganggap bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. disinilah rasulullah memberi penjelasan bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, sehingga allah swt pun menegaskan didalam surat alahzab itu; muhammad sekali-kali bukanlah bapak salah seorang diantara kamu akan tetapi ia adalah rasulullah dan khatamannabiyyin.
  jadi arti khatamannabiyyin ini adalah sebagai nabi yang memberi pengesahan, nabi yang membawa kemuliaan.
  kalw khatamannabiyyin diartikan sebagai penutup ini tidak nyambung, justeru rasullah ini sebagai pembuka…

 132. Issu kedatangan Imam Mahdi itu sebenarnya wujud harapan pengikut Nabi Ibrahim As. setelah beliau berdoa sbb.: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 2:129).

  Oleh katurunan beliau ini selanjutnya, ditunggu-tunggulah kedatangannya sampai datang nabi terakhir dari dinasti Bani Israel yakni Nabi Isa As bin Maryam. Namun sayang, dalam Injil masih disebut issu Imam Mahdi, Mesiah, Satrio Piningit dsb. berarti masih akan datang lagi Imam Mahdi yang pamungkas, yang sesungguhnya.

  Maka akhirnya, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi (QS. 33:40) dengan membawa Al Quran yang didalamnya memuat pernyataan atau ikrar Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW dianugerahi agama ISLAM (QS. 5:3). Nama Islam tidak pernah termuat dalam kitab-kitab suci sebelum Al Quran.

  Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sekaligus juga terjawablah issu tentang akan datang lagi Nabi Isa bin Maryam dan issu Imam Mahdi. Nabi Isa As. tidak akan datang lagi karena sudah tegas dinyatakan dalam Al Qiran (S. 2:134 dan 141). Begitu juga Imam Mahdi tidak akan lahir lagi karena penutup para nabi hanyalah Nabi kita Muhammad SAW.

  Tinggal bagaimana para khalifah-khalifah (ya raja, presiden, gubernur, pangeran, sultan, bupati atau walikota) kini dan yang akan datang ‘mampu’ membumikan Islam dan Al Quran dalam kehidupan nyata di dunia ini, ya masalah sosial budaya terutama masalah kekuasaan dan pemerintahannya.

Leave a Reply


prosense agc agckucom