Misteri Lokasi Thursina

Misteri Lokasi Thursina

Palestina negeri yang diberkahi Allah dengan zaitun yang senantiasa menghasilkan minyak”Demi buah tin dan zaitun. Demi (Bukit) Thursina. Dan, demi negeri yang aman ini.” (Attin ayat 1-3).Tiga ayat di atas merupakan sumpah Allah SWT. Kalimat atau kata…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

prosense agc agckucom